Közgyűlési információ


 

Tisztelt Küldöttgyűlés, Képviselők és Meghívottak,

 

Mivel a 2018. március 24-re összehívott Közgyűlés számos napirendi pontjában nem tudunk határozni, ezt a Közgyűlést, az elnökség egyhangú döntése alapján, egy későbbi időpontra elnapoljuk.
Kérjük szíves megértéseteket.

 

üdvözlettel

Mészáros László

elnök

Magyar Repülő Szövetség

 

       Meghívó

Tisztelt Klubvezetők,

Tisztelt Küldöttek!


A Magyar Repülő Szövetség Elnökségének döntése alapján, a Szövetség Közgyűlését 2018. június 23. szombat 10:00-re hívom össze.


Helyszín: Dagály utca 11/a, 2. emeleti tárgyaló


A közgyűlés napirendje:


1. Ügyrendi kérdések, a közgyűlés tisztségviselőinek a megválasztása (mandátum vizsgálók, levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők, szavazatszámlálók);

2. Elnöki beszámoló elfogadása – Mészáros László, az MRSz elnöke;

3. 2017. évi Mérleg és Közhasznúsági jelentés megtárgyalása, elfogadása – Kalászi Lászlóné, Gazdasági vezető;

4. Az MRSZ szakszövetségi jogairól lemondás

5. Az MRSZ aeroclub.hu domain névről való lemondás

6. Alapszabály módosítás – Dr. Hamar Sándor, jogi képviselő;

7. Megüresedett tisztségek betöltése (Elnök, Alelnök, Elnökségi Tag, Felügyelő Bizottság elnöke, FB tag) – Zámbó Mihályné Pollerman Judit, a Jelölő Bizottság elnöke;

8. 2018. évi Költségvetés elfogadása – megválasztott Elnökség, Főtitkár/Gazdasági vezető.


Amennyiben a Közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, úgy azt változatlan helyszínen 2018. június 30-án 10:00 órakor megismételjük.

Az Alapszabály VII. fejezet 7. pont értelmében a megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, de csak az eredetileg meghirdetett napirend tárgyalható, más tárgykörben érvényes határozat nem hozható.


Felhívom a figyelmet, hogy bizonyos, az Alapszabályt érintő kérdésekben csak a szavazásra jogosultság arányában lehet dönteni.

Az esetleges megbízóleveleken kérem megjelölni az Alapszabály módosításra, a jogokról való lemondásokra és az esetleges feloszlásra vonatkozó mandátumot!


A Közgyűlésre a mandátumot a MRSZ tag egyesületei, illetve azok közgyűlése által felhatalmazott képviselői adják ki, az előzetesen egyeztetett, és visszaigazolt, 2018. május  17-ig teljesített tagdíj befizetések alapján megállapított létszám keretek alapján, amelyet a Közgyűlés mandátum vizsgáló bizottsága vizsgál.

A Közgyűlési meghívó, a meghatalmazás minta olvasható a weboldalon is az MRSZ Info - Közgyűlési Információ menüpont alatt.

A közgyűlési meghívó kézhezvételétől vagy közzétételétől számított 8 napon belül (2018. május 27. 24:00-ig) a tagok és a Szövetség szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik a kiegészítés indoklásával és a tárgyaláshoz szükséges valamennyi információ megadásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. Kizárólag ebben a tárgykörben a rendkívüli elnökségi ülés 8 napon belülre is összehívható. Amennyiben a kiegészítést kérő nem vesz részt a legfeljebb 8 napon belül összehívott, ezt a napirendi pontot tárgyaló Elnökségi ülésen, hogy kérését alátámassza, az Elnökségnek jogában áll a kérést elutasítani. Amennyiben az Elnökség a kiegészítési kérést elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.


Kérem, hogy aki még nem tette meg, hozza magával:

- A küldő tagszervezet eredeti(!) bírósági bejegyzését

- Alapszabályát

- A képviselője (eredeti) aláírási címpéldányát (tanúsítványát).

Felhívom a figyelmet, hogy az olyan eredeti bejegyzések esetében, melyek 2014. december 31-nél régebbiek mellékelni kell az aktuális képviselő megválasztásáról készült jegyzőkönyvi kivonatot is!

Bár a fenti okmányokról helyben is tudunk másolatot készíteni, regisztrációt gyorsítandó kérem, hogy az eredeti okmányok mellett másolatot is hozzanak kézzel eredetiben ráírt „Az eredetivel megegyező hiteles másolat. 2018. június 23.” felirattal!

Budapest, 2018. május 17.


Tisztelettel

Mészáros László s.k.

elnök

                            

Tisztelt Küldöttgyűlés, Képviselők és Meghívottak,

 

Mivel a 2018. március 24-re összehívott Közgyűlés számos napirendi pontjában nem tudunk határozni, ezt a Közgyűlést, az elnökség egyhangú döntése alapján, egy későbbi időpontra elnapoljuk.
Kérjük szíves megértéseteket.

 

üdvözlettel

Mészáros László

elnök

Magyar Repülő Szövetség”

 
 Meghívó                                                          
Tisztelt Klubvezetők,
Tisztelt Küldöttek!
 
A Magyar Repülő Szövetség Elnökségének döntése alapján, a Szövetség Rendes Közgyűlését 2018. március 24. szombat 10:00-re hívom össze.
 
Helyszín: Tília Tánc- és Mozgásstúdió, 1077 Budapest, Király utca 67. (bejárat a Hársfa utca felől)
 
A közgyűlés napirendje:
 
1.      Ügyrendi kérdések, a közgyűlés tisztségviselőinek a megválasztása (mandátum vizsgálók, levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők, szavazatszámlálók);
2.      Elnöki beszámoló elfogadása – Mészáros László, az MRSz elnöke;
3.       2017. évi Mérleg és Közhasznúsági jelentés megtárgyalása, elfogadása – Kalászi Lászlóné, Gazdasági vezető;
4.       Alapszabály módosítás – Dr. Hamar Sándor, jogi képviselő;
5.       Megüresedett tisztségek betöltése (Elnök, Alelnök, Elnökségi Tag, Felügyelő Bizottság elnöke, FB tag) – Zámbó Mihályné Pollerman Judit, a Jelölő Bizottság elnöke;
6.       2018. évi Költségvetés elfogadása – megválasztott Elnökség, Főtitkár/Gazdasági vezető.
 
Amennyiben a Közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, úgy azt változatlan helyszínen 2018. március 31-én 10:00 órakor megismételjük.
Az Alapszabály VII. fejezet 7. pont értelmében a megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, de csak az eredetileg meghirdetett napirend tárgyalható, más tárgykörben érvényes határozat nem hozható.
A Közgyűlésre a mandátumot a MRSZ tag egyesületei, illetve azok közgyűlése által felhatalmazott képviselői adják ki, az előzetesen egyeztetett, és visszaigazolt, 2018. február 17-ig teljesített tagdíj befizetések alapján megállapított létszám keretek alapján, amelyet a Közgyűlés mandátum vizsgáló bizottsága vizsgál.
A Közgyűlési meghívó, a meghatalmazás minta olvasható a weboldalon is az MRSZ Info - Közgyűlési Információ menüpont alatt.
A közgyűlési meghívó kézhezvételétől vagy közzétételétől számított 8 napon belül (2018. február 27. 24:00-ig) a tagok és a Szövetség szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik a kiegészítés indoklásával és a tárgyaláshoz szükséges valamennyi információ megadásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. Kizárólag ebben a tárgykörben a rendkívüli elnökségi ülés 8 napon belülre is összehívható. Amennyiben a kiegészítést kérő nem vesz részt a legfeljebb 8 napon belül összehívott, ezt a napirendi pontot tárgyaló Elnökségi ülésen, hogy kérését alátámassza, az Elnökségnek jogában áll a kérést elutasítani. Amennyiben az Elnökség a kiegészítési kérést elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
 
Kérem, hogy aki még nem tette meg, hozza magával:
-       A küldő tagszervezet eredeti(!) bírósági bejegyzését
-       Alapszabályát
-       A képviselője (eredeti) aláírási címpéldányát (tanúsítványát).
Felhívom a figyelmet, hogy az olyan eredeti bejegyzések esetében, melyek 2014. december 31-nél régebbiek mellékelni kell az aktuális képviselő megválasztásáról készült jegyzőkönyvi kivonatot is!
Bár a fenti okmányokról helyben is tudunk másolatot készíteni, regisztrációt gyorsítandó kérem, hogy az eredeti okmányok mellett másolatot is hozzanak kézzel eredetiben ráírt „Az eredetivel megegyező hiteles másolat. 2018. március 24.” felirattal!
Budapest, 2018. február 17.
 
Tisztelettel
 
Mészáros László s.k.
elnök
  Meghívó

Tisztelt Küldöttek!

A Magyar Repülő Szövetség Elnökségének döntése alapján, a Szövetség Közgyűlését 2018. február 17. szombat 10:00-re hívom össze.

Helyszín: 1134 Budapest, Dagály utca 11. II. emeleti előadó

A közgyűlés napirendje:
- Helyzetértékelés, tájékoztatás, elnök
- 2018. évi Költségvetés elfogadása, Főtitkár/Gazdasági vezető
- MVSZ tájékoztatója, MVSZ elnöke
- 1 fő alelnök és 1 fő elnökségi tag választása, Jelölő Bizottság elnöke

Amennyiben a Közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, úgy azt változatlan helyszínen 2018. február 24-én 10:00 órakor megismételjük. Az Alapszabály VII. fejezet 7. pont értelmében a megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, de csak az eredetileg meghirdetett napirend tárgyalható, más tárgykörben érvényes határozat nem hozható. A Közgyűlésre a mandátumot a MRSZ tag egyesületei, illetve azok közgyűlése által felhatalmazott képviselői adják ki, az előzetesen egyeztetett, és visszaigazolt, 2018. január 31-ig teljesített tagdíj befizetések alapján megállapított létszám keretek alapján, amelyet a Közgyűlés mandátum vizsgáló bizottsága vizsgál.

A Közgyűlési meghívó, a meghatalmazás minta olvasható a weboldalon is az MRSZ Info - Közgyűlési Információ menüpont alatt.

A közgyűlési meghívó kézhezvételétőll vagy közzétételétől számított 8 napon belül (2018. január 25. 24:00-ig) a tagok és a Szövetség szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik a kiegészítés indoklásával és a tárgyaláshoz szükséges valamennyi információ megadásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. Kizárólag ebben a tárgykörben a rendkívüli elnökségi ülés 8 napon belülre is összehívható. Amennyiben a kiegészítést kérő nem vesz részt a legfeljebb 8 napon belül összehívott, ezt a napirendi pontot tárgyaló Elnökségi ülésen, hogy kérését alátámassza, az Elnökségnek jogában áll a kérést elutasítani. Amennyiben az Elnökség a kiegészítési kérést elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

Kérem, hogy aki még nem tette meg, hozza magával:

- A küldő tagszervezet eredeti(!) bírósági bejegyzését
- Alapszabályát - A képviselője (eredeti) aláírási címpéldányát (tanúsítványát).

Felhívom a figyelmet, hogy az olyan eredeti bejegyzések esetében, melyek 2014. december 31-nél régebbiek mellékelni kell az aktuális képviselő megválasztásáról készült jegyzőkönyvi kivonatot is! Bár a fenti okmányokról helyben is tudunk másolatot készíteni, regisztrációt gyorsítandó kérem, hogy az eredeti okmányok mellett másolatot is hozzanak kézzel eredetiben ráírt „Az eredetivel megegyező hiteles másolat. 2018. február 17.” felirattal!

Budapest, 2018. január 17.

Mészáros László elnök

Elnöki jelentés
Reorganizációs terv
Reorganizációs program

Felügyelő Bizottság határozata 2017.10.04.


Éves költségterv
Határozat tervezetek
Mandátum lista

Tisztelt Küldöttek!

A Magyar Repülő Szövetség Elnökségének döntése alapján, a Szövetség rendkívüli Közgyűlését 2017. október 08. vasárnap 10:00-re hívom össze. 

Helyszín: 1134 Budapest, Dagály utca 11. II. emeleti előadó

Mint az több fórumon elhangzott, a MNV a MRSZ-t olyan helyzetbe hozta, hogy a Budaörsi repülőtér üzemeltetését fel kellett adjuk és a repülőteret elhagytuk. Ennek okán beszűkültek a működéshez szükséges bevételi források. Az egyes szak feladatok ellátásához szükséges munkavállalók munkaviszonya megszűnt, beleértve a főtitkárt is.

Ez alapvetően a Szövetség vállalkozási tevékenységét érinti, ami egy 2018. januárral hatályba lépő jogi környezet változás miatt tovább csökken. A kizárólag sportági szakszövetségként továbbműködéshez egy – az eddigiektől eltérő – szervezeti struktúra kialakítása szükséges. Mindezek okán az Elnökség javasolja: a Közgyűlés, módosítsa az éves költségvetést, döntsön a reorganizációs tervről, az adósság kezelés lehetőségeiről.

A közgyűlés napirendje:

-     Helyzetértékelés, elnök

-     Az MRSZ  anyagi helyzetének függvényében a szükséges további intézkedésekről döntés

-     Költségvetés módosítás

 

Az Elnökség határozat tervezeteit a Közgyűlés előtt két héttel megtartandó Elnökségi ülésen tudjuk megfogalmazni, mert jelenleg a helyzet még nem egyértelmű.

Amennyiben a Közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, úgy azt változatlan helyszínen 2017. október 15-én 10:00 órakor megismételjük.

Az Alapszabály VII. fejezet 7. pont értelmében a megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, de csak az eredetileg meghirdetett napirend tárgyalható, más tárgykörben érvényes határozat nem hozható.

A Közgyűlésre a mandátumot a MRSZ tag egyesületei, illetve azok közgyűlése által felhatalmazott képviselői adják ki, az előzetesen egyeztetett, és visszaigazolt, 2017. szeptember 06-ig teljesített tagdíj befizetések alapján megállapított létszám keretek alapján, amelyet a Közgyűlés mandátum vizsgáló bizottsága vizsgál.

A Közgyűlési meghívó, a meghatalmazás minta olvasható a weboldalon is az MRSZ Info - Közgyűlési Információ menüpont alatt.

A közgyűlési meghívó kézhezvételétőll vagy közzétételétől számított 8 napon belül (2017. szeptember 15. 24:00-ig) a tagok és a Szövetség szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik a kiegészítés indoklásával és a tárgyaláshoz szükséges valamennyi információ megadásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. Kizárólag ebben a tárgykörben a rendkívüli elnökségi ülés 8 napon belülre is összehívható. Amennyiben a kiegészítést kérő nem vesz részt a legfeljebb 8 napon belül összehívott, ezt a napirendi pontot tárgyaló Elnökségi ülésen, hogy kérését alátámassza, az Elnökségnek jogában áll a kérést elutasítani. Amennyiben az Elnökség a kiegészítési kérést elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

 

Kérem, hogy aki még nem tette meg, hozza magával:

-       A küldő tagszervezet eredeti(!) bírósági bejegyzését

-       Alapszabályát

-       A képviselője (eredeti) aláírási címpéldányát (tanúsítványát).

Felhívom a figyelmet, hogy az olyan eredeti bejegyzések esetében, melyek 2013. december 31-nél régebbiek mellékelni kell az aktuális képviselő megválasztásáról készült jegyzőkönyvi kivonatot is!

Bár a fenti okmányokról helyben is tudunk másolatot készíteni, regisztrációt gyorsítandó kérem, hogy az eredeti okmányok mellett másolatot is hozzanak kézzel eredetiben ráírt „Az eredetivel megegyező hiteles másolat. 2017. október 08.” felirattal! 

Budapest, 2017. szeptember 06. 

Mészáros László

elnökElnökségi Beszámoló 2016 


Jelentés a műrepülő sport szakági bizottságainak 2016 évi sportmunkájáról 

Mészáros Zoltán Program Magyar Repülő Szövetség Közgyűlés 2017 


Meghatalmazás 


Határozat tervezetek 2017.03.25 


MRSz. kiegészítő melléklet 2016 


Mandátum lista 

Mérleg 2016 

Költségvetés teljesítés 2016                                    

Meghívó

Tisztelt Küldöttek!

A Magyar Repülő Szövetség elnökségének döntése alapján, a Szövetség rendes Közgyűlését 2017. március 25. 10:00-re hívom össze. 

Helyszín: 1134 Budapest, Dagály utca 11. II. emeleti előadó
A közgyűlés napirendje:
-     Közhasznúsági beszámoló bemutatása, gazdasági vezető
-     Felügyelő Bizottság beszámolója
-     Közhasznúsági beszámoló elfogadása
-     Elnökségi beszámoló, elnök
-     Rendezvények, főtitkár
-     Szakági beszámolók
-     Elnök választás
-     Alelnök választás
-     Elnökségi tag választása
-     Alapszabály módosítás
-     Etikai Bizottság választásAmennyiben a Közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, úgy azt változatlan helyszínen 2017. április 01-én 10:00 órakor megismételjük.

Az Alapszabály III. fejezet 2.5. pont értelmében a megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, de csak az eredetileg meghirdetett napirend tárgyalható, más tárgykörben érvényes határozat nem hozható.

A Közgyűlésre a mandátumot a MRSZ tag egyesületei, illetve azok közgyűlése által felhatalmazott képviselői adják ki, az előzetesen egyeztetett, és visszaigazolt, 2017. február 20-ig teljesített tagdíj befizetések alapján megállapított létszám keretek alapján, amelyet a Közgyűlés mandátum vizsgáló bizottsága vizsgál.
A Közgyűlési meghívó, a meghatalmazás minta olvasható a weboldalon is az MRSZ Info - Közgyűlési Információ menüpont alatt.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 8 napon belül (2017. február 27. 24:00-ig) a tagok és a Szövetség szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik a kiegészítés indoklásával és a tárgyaláshoz szükséges valamennyi információ megadásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. Kizárólag ebben a tárgykörben a rendkívüli elnökségi ülés 8 napon belülre is összehívható. Amennyiben a kiegészítést kérő nem vesz részt a legfeljebb 8 napon belül összehívott, ezt a napirendi pontot tárgyaló Elnökségi ülésen, hogy kérését alátámassza, az Elnökségnek jogában áll a kérést elutasítani. Amennyiben az Elnökség a kiegészítési kérést elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

 

Kérem, hogy aki még nem tette meg, hozza magával:
-       A küldő tagszervezet eredeti(!) bírósági bejegyzését
-       Alapszabályát
-       A képviselője (eredeti) aláírási címpéldányát (tanúsítványát).
Felhívom a figyelmet, hogy az olyan eredeti bejegyzések esetében, melyek 2013. december 31-nél régebbiek mellékelni kell az aktuális képviselő megválasztásáról készült jegyzőkönyvi kivonatot is!
Bár a fenti okmányokról helyben is tudunk másolatot készíteni, regisztrációt gyorsítandó kérem, hogy az eredeti okmányok mellett másolatot is hozzanak kézzel eredetiben ráírt „Az eredetivel megegyező hiteles másolat. 2017. március 25.” felirattal!

 Budapest, 2017. február 19.

 Mészáros László
       elnök


 
Meghívó
Tisztelt Küldöttek!
A Magyar Repülő Szövetség elnökségének döntése alapján, a Szövetség rendes Közgyűlését 2016. december 10. 10:00-re hívom össze.
Helyszín: 1138 Budapest, Dagály utca 11. II. emeleti előadó
A közgyűlés napirendje:
 1. Elnökségi beszámoló
 1. A 2017. évi költségvetés megtárgyalása és elfogadása
Amennyiben a Közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, úgy azt változatlan helyszínen 2016. december 17-én 10:00 órakor megismételjük.
Az Alapszabály VII. fejezet 7. pont értelmében a megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, de csak az eredetileg meghirdetett napirend tárgyalható, más tárgykörben érvényes határozat nem hozható.
A Közgyűlésre a mandátumot a MRSZ tag egyesületei, illetve azok közgyűlése által felhatalmazott képviselői adják ki, az előzetesen egyeztetett, és visszaigazolt, 2016. november 08-ig teljesített tagdíj befizetések alapján megállapított létszám keretek alapján, amelyet a Közgyűlés mandátum vizsgáló bizottsága vizsgál.
A Közgyűlési meghívó, a meghatalmazás minta olvasható a weboldalon is az MRSZ Info – Közgyűlés Info menüpont alatt.
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 8 napon belül (2016. november 16. 24:00-ig) a tagok és a Szövetség szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik a kiegészítés indoklásával és a tárgyaláshoz szükséges valamennyi információ megadásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. Kizárólag ebben a tárgykörben a rendkívüli elnökségi ülés 8 napon belülre is összehívható. Amennyiben a kiegészítést kérő nem vesz részt a legfeljebb 8 napon belül összehívott, ezt a napirendi pontot tárgyaló Elnökségi ülésen, hogy kérését alátámassza, az Elnökségnek jogában áll a kérést elutasítani. Amennyiben az Elnökség a kiegészítési kérést elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
Kérem, hogy aki még nem tette meg, hozza magával:
 • A küldő tagszervezet eredeti(!) bírósági bejegyzését
 • Alapszabályát
 • A képviselője (eredeti) aláírási címpéldányát (tanúsítványát).
Felhívom a figyelmet, hogy az olyan eredeti bejegyzések esetében, melyek 2011. december 31-nél régebbiek mellékelni kell az aktuális képviselő megválasztásáról készült jegyzőkönyvi kivonatot is!
Bár a fenti okmányokról helyben is tudunk másolatot készíteni, regisztrációt gyorsítandó kérem, hogy az eredeti okmányok mellett másolatot is hozzanak kézzel eredetiben ráírt „Az eredetivel megegyező hiteles másolat. 2016. december 09.” felirattal!
Budapest, 2016. november 08.
Mészáros László
elnök


Meghívó
Tisztelt Küldöttek!

A Magyar Repülő Szövetség elnökségének határozata alapján, a Szövetség rendes közgyűlését 2016. április 09. 10:00-re hívom össze.

Helyszín: 1143 Budapest, Stefánia út 55. (MALÉV RK)

A közgyűlés napirendje:

Szakági beszámolók
Elnökségi beszámoló
Felügyelő Bizottság beszámolója
A 2015. évi gazdasági beszámoló megtárgyalása és elfogadása
A 2015. évi közhasznúsági jelentés megtárgyalása és elfogadása
Önálló jogi személyiséggel rendelkező szakágak (ejtőernyős, vitorlázórepülő) beszámolói és azok elfogadása, illetve el nem fogadás esetén önálló jogi személyiség visszavonása
Alapszabály módosítás (elnökség létszámbővítése, mandátum rendszer módosítása)
2017. évi tagdíj megállapítása
Elnökségi tagok választása
Felügyelő Bizottság választása
Fegyelmi Bizottság választása
Amennyiben a közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, úgy azt változatlan helyszínen 2016. április 16-án 10:00 órakor megismételjük.
Az Alapszabály VII. fejezet 7 pont értelmében a megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, de csak az eredetileg meghirdetett napirend tárgyalható, más tárgykörben érvényes határozat nem hozható.
A Közgyűlésre a mandátumot a MRSZ tag egyesületei, illetve azok közgyűlése által felhatalmazott képviselői adják ki, az előzetesen egyeztetett és visszaigazolt, 2016. március 08-ig teljesített tagdíj befizetések alapján megállapított létszám keretek szerint, amit a Közgyűlés Mandátumvizsgáló Bizottsága vizsgál.
A Közgyűlési meghívó, a meghatalmazás minta olvasható a weboldalon is az MRSZ Info – Közgyűlés Info menüpont alatt.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 8 napon belül (2016. március 17. 24:00-ig) a tagok és a Szövetség szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik a kiegészítés indoklásával és a tárgyaláshoz szükséges valamennyi információ megadásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. Kizárólag ebben a tárgykörben a rendkívüli elnökségi ülés 8 napon belülre is összehívható. Amennyiben a kiegészítést kérő nem vesz részt a legfeljebb 8 napon belül összehívott, ezt a napirendi pontot tárgyaló Elnökségi ülésen, hogy kérését alátámassza, az Elnökségnek jogában áll a kérést elutasítani. Amennyiben az Elnökség a kiegészítési kérést elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

A 9-11-es napirendekhez a jelöléseket a Jelölő Biztossághoz kérem eljuttatni:
jelolo@aeroclub.hu; Pollerman Judit ( judypollerman@t-email.hu )

Kérem, hogy aki még nem tette meg, hozza magával:
A küldő tagszervezet eredeti(!) bírósági bejegyzését
Alapszabályát
A képviselője (eredeti) aláírási címpéldányát (tanúsítványát).
Felhívom a figyelmet, hogy az olyan eredeti bejegyzések esetében, melyek 2011. december 31-nél régebbiek mellékelni kell az aktuális képviselő megválasztásáról készült jegyzőkönyvi kivonatot is!
Bár a fenti okmányokról helyben is tudunk másolatot készíteni, regisztrációt gyorsítandó kérem, hogy az eredeti okmányok mellett másolatot is hozzanak kézzel eredetiben ráírt „Az eredetivel megegyező hiteles másolat. 2016. január 17.” felirattal!

Budapest, 2016. március 08.

Mészáros László
elnök


2016.évi költségterv 2016.01.05.

Mandátum 2016.01.17.

MRSZ Alapszabály módosítás tervezet

Meghívó

Tisztelt Küldöttek!

A Magyar Repülő Szövetség elnökségének határozata alapján, a Szövetség rendes közgyűlését 2016. január 17. 10:00-re hívom össze.

Helyszín: 1134 Budapest, Dózsa György út 53 (BHSE sporttelep)

A közgyűlés napirendje:

 1. Elnökségi beszámoló
 2. A 2016. évi költségvetés megtárgyalása és elfogadása
 3. Alapszabály módosítás

Amennyiben a közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, úgy azt változatlan helyszínen 2016. január 24-én 10:00 órakor megismételjük.

Az Alapszabály VII. fejezet 7 pont értelmében a megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, de csak az eredetileg meghirdetett napirend tárgyalható, más tárgykörben érvényes határozat nem hozható.

A Közgyűlésre a mandátumot a MRSZ tag egyesületei, illetve azok közgyűlése által felhatalmazott képviselői adják ki, az előzetesen egyeztetett, és visszaigazolt, 2015. december 17-ig teljesített tagdíj befizetések alapján megállapított létszám keretek alapján, amelyet a Közgyűlés mandátum vizsgáló bizottsága vizsgál.

A Közgyűlési meghívó, a meghatalmazás minta olvasható a weboldalon is az MRSZ Info – Közgyűlés Info menüpont alatt.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 8 napon belül (2015.deceber 26. 24:00-ig) a tagok és a Szövetség szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik a kiegészítés indoklásával és a tárgyaláshoz szükséges valamennyi információ megadásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. Kizárólag ebben a tárgykörben a rendkívüli elnökségi ülés 8 napon belülre is összehívható. Amennyiben a kiegészítést kérő nem vesz részt a legfeljebb 8 napon belül összehívott, ezt a napirendi pontot tárgyaló Elnökségi ülésen, hogy kérését alátámassza, az Elnökségnek jogában áll a kérést elutasítani. Amennyiben az Elnökség a kiegészítési kérést elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

Kérem, hogy aki még nem tette meg, hozza magával:

 • A küldő tagszervezet eredeti(!) bírósági bejegyzését
 • Alapszabályát
 • A képviselője (eredeti) aláírási címpéldányát (tanúsítványát).

Felhívom a figyelmet, hogy az olyan eredeti bejegyzések esetében, melyek 2011. december 31-nél régebbiek mellékelni kell az aktuális képviselő megválasztásáról készült jegyzőkönyvi kivonatot is!

Bár a fenti okmányokról helyben is tudunk másolatot készíteni, regisztrációt gyorsítandó kérem, hogy az eredeti okmányok mellett másolatot is hozzanak kézzel eredetiben ráírt „Az eredetivel megegyező hiteles másolat. 2016. január 17.” felirattal!

Budapest, 2015. december 17.

Mészáros László

elnök


Mandátum 2015 08 09 Közgyűlés

Meghívó

Tisztelt Küldöttek!

A Magyar Repülő Szövetség Felügyelő Bizottságának 2015. június 30-i határozata alapján, a Szövetség rendkívüli közgyűlését a Magyar Repülő Szövetség Felügyelő Bizottsága az Alapszabály III. fejezet 2.3 bc pontja alapján 2015. augusztus 09. 10:00-re hívja össze.

Helyszín: Budaörsi repülőtér Körépület Aula

A közgyűlés napirendje:

 1. A Fegyelmi Bizottság megállapításainak ismertetése, amelynek alapjául szolgál az Alelnökök tapasztalatai c. általuk közzétett, valamint a 2015. április 14-én megtartott közgyűlésen ismertetett elnöki válaszirat. (megtalálható a honlapon)
 2. A kialakult helyzet megvitatása, amelyben elsőként az érintettek adhatják elő véleményüket.
 3. A szabályos és demokratikus működés biztosításához szükséges döntések meghozatala, beleértve az esetleges személyi kérdéseket és az esetleges tisztújítást is.

Az összehívásra hivatkozott Alapszabálypont szerint a Fegyelmi Bizottság először az Elnökségtől kéri a Közgyűlés összehívását. Jelen esetben mivel az Elnökségi tagjait érintő kérdésekről lesz szó, az Alapszabály III. 1.6. pontja szerint, abban a tárgykörben az elnökség tagjai nem dönthetnek. Így automatikusan a felügyelő Bizottság hívja össze a Közgyűlést.

Amennyiben a közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, úgy azt változatlan helyszínen 2015. augusztus 23-án 10:00 órakor megismételjük.

Az Alapszabály VII. fejezet 7 pont értelmében a megismételt közgyűlésen csak az eredetileg meghirdetett napirend tárgyalható, más tárgykörben érvényes határozat nem hozható.

A Közgyűlés, tekintettel a személyi ügyek tárgyalására ZÁRT, azon csak a mandátummal rendelkező küldöttek vehetnek részt. A Közgyűlésre a mandátumot a MRSZ tag egyesületei, illetve azok közgyűlése által felhatalmazott képviselői adják ki, az előzetesen egyeztetett, és visszaigazolt, 2015. július 06-ig teljesített, tagdíj befizetések alapján megállapított létszám keretek alapján, amelyet a Közgyűlés mandátum vizsgáló bizottsága vizsgál.

A Közgyűlési meghívó, a meghatalmazás minta olvasható a weboldalon is az MRSZ Info – Közgyűlés Info menüpont alatt.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 8 napon belül (2015. július 13. 24:00-ig) a tagok és a Szövetség szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik a kiegészítés indoklásával és a tárgyaláshoz szükséges valamennyi információ megadásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. Kizárólag ebben a tárgykörben a rendkívüli elnökségi ülés 8 napon belülre is összehívható. Amennyiben a kiegészítést kérő nem vesz részt a legfeljebb 8 napon belül összehívott, ezt a napirendi pontot tárgyaló Elnökségi ülésen, hogy kérését alátámassza, az Elnökségnek jogában áll a kérést elutasítani. Amennyiben az Elnökség a kiegészítési kérést elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

Kérem, hogy aki még nem tette meg, hozza magával:

 • A küldő tagszervezet eredeti(!) bírósági bejegyzését
 • Alapszabályát
 • A képviselője (eredeti) aláírási címpéldányát (tanúsítványát).

Felhívom a figyelmet, hogy az olyan eredeti bejegyzések esetében, melyek 2010. december 31-nél régebbiek mellékelni kell az aktuális képviselő megválasztásáról készült jegyzőkönyvi kivonatot is!

Bár a fenti okmányokról helyben is tudunk másolatot készíteni, regisztrációt gyorsítandó kérem, hogy az eredeti okmányok mellett másolatot is hozzanak kézzel eredetiben ráírt „Az eredetivel megegyező hiteles másolat. 2015. augusztus 08.” felirattal!

Budapest, 2015. július 06.

Mészáros László s.k.

elnök

Melléklet:

Felügyelő Bizottság 2015. június 30-i határozata:

Tisztelt Elnökség!

A Felügyelő Bizottság a MRSZ Alapszabálya III. fejezet 2.3.bc pontja alkalmazásával, a Felügyelő Bizottság határozata, valamint a Fegyelmi Bizottság írásos jelentése alapján kéri az Elnökséget, hogy a jelen levél kézhezvételétől számított 30 napon belül hívja össze a rendkívüli közgyűlést.

A Felügyelő Bizottság arra az álláspontra helyezkedett, hogy az alelnököknek a tagság, de a széles közvélemény által is megismert tevékenysége alkalmas lehet arra, hogy a MRSZ működését, a közhasznúsági minősítésből adódó közfeladatok teljesítését veszélyeztethesse.

Mindezek okán szükségesnek tartja, hogy az országos sportági szakszövetség legfőbb fóruma, a közgyűlés tárgyalja meg a kialakult helyzetet, és hozzon döntést abban a tekintetben, hogy az alelnökök tevékenysége, magatartása sérti-e a MRSZ Alapszabályát, veszélyezteti-e a MRSZ működését. A közgyűlés célja, hogy a tagság dönthessen abban a kérdéskörben, hogy a választott tisztségviselői megsértették-e a feladataik ellátásának szabályait, tevékenységük összeegyeztethető-e azzal, hogy feladatuk az elnök segítői feladatkör, és amennyiben szükséges a társadalmi szervezet legfőbb fóruma hozzon megfelelő döntést, a hasonló esetek megelőzésére, a demokratikus működés biztosítására.

Előzmények:

A MRSZ Fegyelmi Bizottsága 2015. június 24-én megküldte a Felügyelő Bizottságnak a MRSZ alelnökeivel szemben folytatott fegyelmi vizsgálat anyagát és az üggyel kapcsolatos határozatait.

A Felügyelő Bizottság 2015. június 30-án tartott ülésén megtárgyalta az anyagot és a FB megállapításai valamint a 2015. április 19-i közgyűlésen elhangzott kritikák, valamint a közgyűlésen az alelnökök iránt megnyilvánuló negatív hangulat alapján úgy ítélte meg, hogy az alelnökök magatartásukkal folyamatosan veszélyeztetik a Szövetség szabályos és szükséges működését, tevékenységükkel megsértik a feladataik ellátásának szabályait.

A fentiek miatt a Felügyelő Bizottság szükségesnek tartja a rendkívüli közgyűlés összehívását és egyhangú szavazással hozott határozatában rögzítette, hogy felkéri az Elnökséget a rendkívüli közgyűlés összehívására, azzal a céllal, hogy a Közgyűlés ítélje meg a kialakult helyzetet, vonja le a megfelelő következtetéseket, és hozza meg azokat a döntéseket, amelyeket a zavartalan működés helyreállítása és biztosítása érdekében szükségesnek tart.

A Felügyelő Bizottság a rendkívüli közgyűlés napirendi pontjainak a következőket javasolja:

 1. A Fegyelmi Bizottság megállapításainak ismertetése, amelynek alapjául szolgál az Alelnökök tapasztalatai c. általuk közzétett, valamint a 2015.április 14-én megtartott közgyűlésen ismertetett elnöki válaszirat./ megtalálható a honlapon/
 2. A kialakult helyzet megvitatása, amelyben elsőként az érintettek adhatják elő véleményüket.
 3. A szabályos és demokratikus működés biztosításához szükséges döntések meghozatala, beleértve az esetleges személyi kérdéseket és az esetleges tisztújítást is.

Kérem a tisztelt Elnökséget, hogy a rendkívüli közgyűlés összehívása érdekében haladéktalanul intézkedni szíveskedjen.

Budapest, 2015. július 05.

Tisztelettel

Hidas Sándor

elnök

Felügyelő Bizottság


Meghívó

Tisztelt Küldöttek!

A Magyar Repülő Szövetség elnökségének határozata alapján, a Szövetség évi rendes közgyűlését a Magyar Repülő Szövetség elnöke az Alapszabály VI. fejezet 1 c pontja alapján 2015. április 12. 10:00-re hívja össze.

Helyszín: Budaörsi repülőtér Körépület Aula

A közgyűlés napirendje:

 1. A Közgyűlés hivatalnokainak (jegyzőkönyv vezető és hitelesítők, mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bizottság) megválasztása
 2. Tagdíj fizetések helyzete, mandátumok, tagnyilvántartás állapota
 3. Ellenőrző Bizottság tisztújítása (egy fő)
 4. Rendezvények, főtitkár
 5. Szakági beszámolók, szakágvezetők
 6. Elnökségi beszámoló, elnök
 7. Közhasznúsági beszámoló bemutatása, könyvelő
 8. Közhasznúsági beszámoló elfogadása
 9. 2016. évi Tagdíj mértékének megállapítása
 10. Alapszabály tervezet ismertetése, Alapszabály Szerkesztő Bizottság vezetője
 11. Alapszabály módosítás elfogadása
 12. Fegyelmi Bizottság tisztújítása (öt fő)

Amennyiben a közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, úgy azt változatlan helyszínen 2015 április 19-én 10:00 órakor megismételjük.

Az Alapszabály VII. fejezet 7 pont értelmében a megismételt közgyűlésen csak az eredetileg meghirdetett napirend tárgyalható, más tárgykörben érvényes határozat nem hozható.

A Közgyűlés nyilvános, de szavazati joga csak a mandátummal rendelkező küldöttnek van. A Közgyűlésre a mandátumot a MRSZ tag egyesületei, illetve azok közgyűlése által felhatalmazott képviselői adják ki, az előzetesen egyeztetett, és visszaigazolt, 2015. március 09-ig teljesített, tagdíj befizetések alapján megállapított létszám keretek alapján, amelyet a Közgyűlés mandátum vizsgáló bizottsága vizsgál.

A Közgyűlési meghívó, a meghatalmazás minta, a határozat tervezetek és a közhasznúsági jelentés javaslat (ez utóbbi legkésőbb április 01-től) olvasható a weboldalon is az MRSZ Info – Közgyűlés Info menüpont alatt.

Az Ellenőrző Bizottság és a szakágak az előzetes anyagaikat a saját oldalukon teszik közzé.

Az érintett Bizottságok elérhetőségei:

Állandó jelölő Bizottság: jelolo@aeroclub.hu

Alapszabály Szerkesztő Bizottság: alapszabaly@aeroclub.hu

Kérem, hogy aki még nem tette meg, hozza magával:

 • A küldő tagszervezet eredeti(!) bírósági bejegyzését
 • Alapszabályát
 • A képviselője (eredeti) aláírási címpéldányát (tanúsítványát).

Felhívom a figyelmet, hogy az olyan eredeti bejegyzések esetében, melyek 2010. december 31-nél régebbiek mellékelni kell az aktuális képviselő megválasztásáról készült jegyzőkönyvi kivonatot is!

Bár a fenti okmányokról helyben is tudunk másolatot készíteni, regisztrációt gyorsítandó kérem, hogy az eredeti okmányok mellett másolatot is hozzanak kézzel eredetiben ráírt „Az eredetivel megegyező hiteles másolat. 2015. április 12” felirattal!

Budapest, 2015. március 09.

Mészáros László s.k.

elnök


Kapcsolódó dokumentumok:

Mandátum lista 20150412

meghatalmazás_MRSZ_KGY_2015 04 12

OBHGEPI_PK_142_1424948891078_104061938859

Magyar RSz kiegészítő melléklet 2014

2014 évi költségvetésről elsz

Határozat tervezetek_20150403

Elnöki_Jelentés_150412


Meghívó

Tisztelt MRSZ Tagok!

A Magyar Repülő Szövetség Elnökségének határozata alapján, a Szövetség második éves rendes Közgyűlését az alábbiak szerint hívom össze:

 • Időpont: 2014. december 11. 15:00
 • Helyszín: Budaörsi Repülőtér – Körépület aula

A Közgyűlés napirendje:

 1. Alapszabály módosítása a Fővárosi Törvényszék 16.Pk.60.150/2001/44. számú végzése alapján
 2. Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása
 3. Fegyelmi Bizottság tagjainak megválasztása
 4. 2015. évi költségvetés terv elfogadása
 5. Szakági beszámolók

Amennyiben a Közgyűlés a 15:00-ra meghirdetett időpontban nem határozatképes, úgy azt változatlan helyszínen 2014. december 14. napján 10:00 órakor megismételjük.

Az MRSZ Alapszabály III. Fejezet 2.5 pontja értelmében felhívom a tagok figyelmét, hogy a megismételt Közgyűlés a megjelent tagok (mandátumok) számára tekintet nélkül – az eredeti napirendben meghatározott tárgykörben határozatképes.

A Közgyűlés nyilvános, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.

Az MRSZ Alapszabály III. Fejezet 2.2 pontja alapján a Közgyűlésen a tagok képviselőjük útján vesznek részt. A Tagok illetve a tagok képviselőinek, a Közgyűlés meghirdetésének napján, a Szövetség tagdíjelszámolásába bejelentett, minden természetes vagy jogi személy rendes tagja után 1 szavazata van. A tagok illetve a tagok képviselői tetszőleges számú természetes személy tagot képviselhetnek, amit a tag (Egyesület vezetője) Megbízólevéllel írásban igazol.

Az érintett Bizottságok elérhetőségei:

Tájékoztatom a Tisztelt tagokat, hogy a hatályos MRSZ Alapszabály II. Fejezet 4.4 pontja kimondja, hogy a tag köteles a nyilvántartási adatait és dokumentumait {Alapszabály, Bírósági bejegyzés, képviselő(k) aláírási tanúsítványa(i), a szervezet és a képviselő(k) elérési lehetőségeit (cím, e-mail, telefonszám)}, az értesítési e-mail címe, természetes személy tagjainak és jogi személy tagjai természetes személy tagjainak adatkezelési nyilatkozatait letétbe helyezni a Szövetség Irattárába, valamint azok változásait követő 8 napon belül bemutatni, illetve átadni.

A tag ennek eleget tehet a Közgyűlés alkalmával is.

A fenti okmányokról helyben is tudunk másolatot készíteni, a regisztrációt gyorsítandó kérem, hogy az eredeti okmányok mellett másolatot is hozzanak kézzel eredetiben ráírt „Az eredetivel megegyező hiteles másolat. 2014. december 11.” felirattal!

Budapest, 2014. november 11.

Mészáros László s.k.
elnök


Kapcsolódó dokumentumok:

 


 

Meghívó

Tisztelt Küldöttek!

A Magyar Repülő Szövetség elnökségének határozata alapján, a Szövetség rendkívüli Küldöttgyűlését a Magyar Repülő Szövetség elnöke 2014. július 15. 14:00-ra hívja össze.

Helyszín: Budaörsi repülőtér Körépület aula

A Küldöttgyűlés napirendje:

1. Alapszabály módosítás

2. Alelnök választás

3. Ellenőrző Bizottság elnök választás

4. Siklórepülő szakág önálló jogi személlyé alakítása

5. Tagok kizárása

6. Tagdíj mértékének megállapítása

Amennyiben a Küldöttgyűlés a 14:00-ra meghirdetett időpontban nem határozatképes, úgy azt változatlan helyszínen 2014. július 19-én 10:00 órakor megismételjük.

Az Alapszabály VII. fejezet 7 pont értelmében a megismételt Küldöttgyűlésen csak az eredetileg meghirdetett napirend tárgyalható, más tárgykörben érvényes határozat nem hozható.

A Küldöttgyűlés a tagok természetes személy tagjai részére nyilvános, de szavazati joga csak a mandátummal rendelkező küldöttnek van. A Küldöttgyűlésre a mandátumot az MRSZ tagegyesületei, illetve azok közgyűlése által felhatalmazott képviselői adják ki, az előzetesen egyeztetett, és visszaigazolt, 2014. június 13-ig teljesített tagdíj befizetések alapján megállapított létszám keretek alapján, amelyet a Küldöttgyűlés mandátum vizsgáló bizottsága vizsgál.

A Küldöttgyűlési meghívó, a meghatalmazás minta, a határozat tervezet, kizárandó tagok jegyzéke és az Alapszabály javaslat (ez utóbbi legkésőbb június 16-tól) olvasható a weboldalon is az MRSZ Info – Közgyűlés Info menüpont alatt.

Az érintett Bizottságok elérhetőségei:

Állandó jelölő Bizottság: jelolo@aeroclub.hu

Alapszabály Szerkesztő Bizottság: alapszabaly@aeroclub.hu

Kérem, hogy aki még nem tette meg, hozza magával:

 • A küldő tagszervezet eredeti(!) bírósági bejegyzését

 • Alapszabályát

 • A képviselője (eredeti) aláírási címpéldányát (tanúsítványát).

Felhívom a figyelmet, hogy az olyan eredeti bejegyzések esetében, melyek 2009. december 31-nél régebbiek, mellékelni kell az aktuális képviselő megválasztásáról készült jegyzőkönyvi kivonatot is!

Bár a fenti okmányokról helyben is tudunk másolatot készíteni, a regisztrációt gyorsítandó kérem, hogy az eredeti okmányok mellett másolatot is hozzanak kézzel eredetiben ráírt „Az eredetivel megegyező hiteles másolat. 2014. július 15” felirattal!

Budapest, 2014. június 13.

Mészáros László s.k.

elnök

MRSZ alapszabálytervezet (DOC)

MRSZ alapszabálytervezet 2.2 (DOC)

Kizárásra felterjesztett egyesületek (XLSX)

Mandátumok (XLSX)