Jogi nyilatkozat

A Magyar Repülő Szövetség a honlapján közzétett, illetve az ahhoz csatlakozók adataira vonatkozóan különös tekintettel vette figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt, valamint a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXI. törvényt, továbbá az egyének védelméről, a személyes reklámtevékenység alapvető feltételéről és egyes korlátairól szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit.

A honlapon közzétett adatok közzétételének célja, hogy a Magyar Repülő Szövetség működéséről, tevékenységéről, tagjainak véleményéről a széles közvélemény ismereteket szerezhessen.
A közzétett adatok tekintetében a Magyar Repülő Szövetség magára nézve az elfogadott személyes adatkezelési és adatvédelmi szabályzatát tekinti kötelezőnek.

A honlapon közzétett adatokkal kapcsolatos vélemények közzétételére, illetve személyes adatok közlésére az érintett személy regisztrációja után a rendszerbe való belépését követően történhet.
Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatok közzététele előtt a közlésre szánt információt moderálja. Bármely felhasználó személyes adatainak illetve e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről illetve adott címről kizárólag ő vesz igénybe különböző szolgáltatást, és maga teszi közzé az adatokat.

A Magyar Repülő Szövetség, mint honlap-tulajdonos, adatkezelő, fenntartja magának a jogot, hogy a közzétett adatokat szűrje, illetve azokat bármikor eltávolíthassa. A honlap tartalma a Magyar Repülő Szövetség tulajdonát képezi, és fenntartja magának a jogot, hogy annak változtatásáról kizárólag maga rendelkezzen. A regisztrált személyek adatait az adatkezelő a személyes adatok védelméről rendelkező jogszabályok keretei között bizalmasan kezeli, megőrzi és harmadik fél részére nem adja ki.

Budapest, 2014. május 27.

Magyar Repülő Szövetség