Hírfolyam

Meghívó

Tisztelt Klubvezetők,

Tisztelt Küldöttek!


A Magyar Repülő Szövetség Elnökségének döntése alapján, a Szövetség Közgyűlését 2018. június 23. szombat 10:00-re hívom össze.


Helyszín: Dagály utca 11/a, 2. emeleti tárgyaló


A közgyűlés napirendje:


1. Ügyrendi kérdések, a közgyűlés tisztségviselőinek a megválasztása (mandátum vizsgálók, levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők, szavazatszámlálók);

2. Elnöki beszámoló elfogadása – Mészáros László, az MRSz elnöke;

3. 2017. évi Mérleg és Közhasznúsági jelentés megtárgyalása, elfogadása – Kalászi Lászlóné, Gazdasági vezető;

4. Az MRSZ szakszövetségi jogairól lemondás

5. Az MRSZ aeroclub.hu domain névről való lemondás

6. Alapszabály módosítás – Dr. Hamar Sándor, jogi képviselő;

7. Megüresedett tisztségek betöltése (Elnök, Alelnök, Elnökségi Tag, Felügyelő Bizottság elnöke, FB tag) – Zámbó Mihályné Pollerman Judit, a Jelölő Bizottság elnöke;

8. 2018. évi Költségvetés elfogadása – megválasztott Elnökség, Főtitkár/Gazdasági vezető.


Amennyiben a Közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, úgy azt változatlan helyszínen 2018. június 30-án 10:00 órakor megismételjük.

Az Alapszabály VII. fejezet 7. pont értelmében a megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, de csak az eredetileg meghirdetett napirend tárgyalható, más tárgykörben érvényes határozat nem hozható.


Felhívom a figyelmet, hogy bizonyos, az Alapszabályt érintő kérdésekben csak a szavazásra jogosultság arányában lehet dönteni.

Az esetleges megbízóleveleken kérem megjelölni az Alapszabály módosításra, a jogokról való lemondásokra és az esetleges feloszlásra vonatkozó mandátumot!


A Közgyűlésre a mandátumot a MRSZ tag egyesületei, illetve azok közgyűlése által felhatalmazott képviselői adják ki, az előzetesen egyeztetett, és visszaigazolt, 2018. május  17-ig teljesített tagdíj befizetések alapján megállapított létszám keretek alapján, amelyet a Közgyűlés mandátum vizsgáló bizottsága vizsgál.

A Közgyűlési meghívó, a meghatalmazás minta olvasható a weboldalon is az MRSZ Info - Közgyűlési Információ menüpont alatt.

A közgyűlési meghívó kézhezvételétől vagy közzétételétől számított 8 napon belül (2018. május 27. 24:00-ig) a tagok és a Szövetség szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik a kiegészítés indoklásával és a tárgyaláshoz szükséges valamennyi információ megadásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. Kizárólag ebben a tárgykörben a rendkívüli elnökségi ülés 8 napon belülre is összehívható. Amennyiben a kiegészítést kérő nem vesz részt a legfeljebb 8 napon belül összehívott, ezt a napirendi pontot tárgyaló Elnökségi ülésen, hogy kérését alátámassza, az Elnökségnek jogában áll a kérést elutasítani. Amennyiben az Elnökség a kiegészítési kérést elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.


Kérem, hogy aki még nem tette meg, hozza magával:

- A küldő tagszervezet eredeti(!) bírósági bejegyzését

- Alapszabályát

- A képviselője (eredeti) aláírási címpéldányát (tanúsítványát).

Felhívom a figyelmet, hogy az olyan eredeti bejegyzések esetében, melyek 2014. december 31-nél régebbiek mellékelni kell az aktuális képviselő megválasztásáról készült jegyzőkönyvi kivonatot is!

Bár a fenti okmányokról helyben is tudunk másolatot készíteni, regisztrációt gyorsítandó kérem, hogy az eredeti okmányok mellett másolatot is hozzanak kézzel eredetiben ráírt „Az eredetivel megegyező hiteles másolat. 2018. június 23.” felirattal!


Budapest, 2018. május 17.


Tisztelettel

Mészáros László s.k.

elnök


 

Tisztelt Küldöttgyűlés, Képviselők és Meghívottak,

 

Mivel a 2018. március 24-re összehívott Közgyűlés számos napirendi pontjában nem tudunk határozni, ezt a Közgyűlést, az elnökség egyhangú döntése alapján, egy későbbi időpontra elnapoljuk.
Kérjük szíves megértéseteket.

 

üdvözlettel

Mészáros László

elnök

Magyar Repülő Szövetség 

Meghívó                                                          
Tisztelt Klubvezetők,
Tisztelt Küldöttek!
 
A Magyar Repülő Szövetség Elnökségének döntése alapján, a Szövetség Rendes Közgyűlését 2018. március 24. szombat 10:00-re hívom össze.
 
Helyszín: Tília Tánc- és Mozgásstúdió, 1077 Budapest, Király utca 67. (bejárat a Hársfa utca felől)
 
A közgyűlés napirendje:
 
1.      Ügyrendi kérdések, a közgyűlés tisztségviselőinek a megválasztása (mandátum vizsgálók, levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők, szavazatszámlálók);
2.      Elnöki beszámoló elfogadása – Mészáros László, az MRSz elnöke;
3.       2017. évi Mérleg és Közhasznúsági jelentés megtárgyalása, elfogadása – Kalászi Lászlóné, Gazdasági vezető;
4.       Alapszabály módosítás – Dr. Hamar Sándor, jogi képviselő;
5.       Megüresedett tisztségek betöltése (Elnök, Alelnök, Elnökségi Tag, Felügyelő Bizottság elnöke, FB tag) – Zámbó Mihályné Pollerman Judit, a Jelölő Bizottság elnöke;
6.       2018. évi Költségvetés elfogadása – megválasztott Elnökség, Főtitkár/Gazdasági vezető.
 
Amennyiben a Közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, úgy azt változatlan helyszínen 2018. március 31-én 10:00 órakor megismételjük.
Az Alapszabály VII. fejezet 7. pont értelmében a megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, de csak az eredetileg meghirdetett napirend tárgyalható, más tárgykörben érvényes határozat nem hozható.
A Közgyűlésre a mandátumot a MRSZ tag egyesületei, illetve azok közgyűlése által felhatalmazott képviselői adják ki, az előzetesen egyeztetett, és visszaigazolt, 2018. február 17-ig teljesített tagdíj befizetések alapján megállapított létszám keretek alapján, amelyet a Közgyűlés mandátum vizsgáló bizottsága vizsgál.

A Közgyűlési meghívó, a meghatalmazás minta olvasható a weboldalon is az MRSZ Info - Közgyűlési Információ menüpont alatt.

A közgyűlési meghívó kézhezvételétől vagy közzétételétől számított 8 napon belül (2018. február 27. 24:00-ig) a tagok és a Szövetség szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik a kiegészítés indoklásával és a tárgyaláshoz szükséges valamennyi információ megadásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. Kizárólag ebben a tárgykörben a rendkívüli elnökségi ülés 8 napon belülre is összehívható. Amennyiben a kiegészítést kérő nem vesz részt a legfeljebb 8 napon belül összehívott, ezt a napirendi pontot tárgyaló Elnökségi ülésen, hogy kérését alátámassza, az Elnökségnek jogában áll a kérést elutasítani. Amennyiben az Elnökség a kiegészítési kérést elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
 
Kérem, hogy aki még nem tette meg, hozza magával:
-       A küldő tagszervezet eredeti(!) bírósági bejegyzését
-       Alapszabályát
-       A képviselője (eredeti) aláírási címpéldányát (tanúsítványát).

Felhívom a figyelmet, hogy az olyan eredeti bejegyzések esetében, melyek 2014. december 31-nél régebbiek mellékelni kell az aktuális képviselő megválasztásáról készült jegyzőkönyvi kivonatot is!
Bár a fenti okmányokról helyben is tudunk másolatot készíteni, regisztrációt gyorsítandó kérem, hogy az eredeti okmányok mellett másolatot is hozzanak kézzel eredetiben ráírt „Az eredetivel megegyező hiteles másolat. 2018. március 24.” felirattal!

Budapest, 2018. február 17.
 
Tisztelettel
 
Mészáros László s.k.
elnök
Meghívó

Tisztelt Küldöttek!

A Magyar Repülő Szövetség Elnökségének döntése alapján, a Szövetség Közgyűlését 2018. február 17. szombat 10:00-re hívom össze.

Helyszín: 1134 Budapest, Dagály utca 11. II. emeleti előadó

A közgyűlés napirendje:
- Helyzetértékelés, tájékoztatás, elnök
- 2018. évi Költségvetés elfogadása, Főtitkár/Gazdasági vezető
- MVSZ tájékoztatója, MVSZ elnöke
- 1 fő alelnök és 1 fő elnökségi tag választása, Jelölő Bizottság elnöke

Amennyiben a Közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, úgy azt változatlan helyszínen 2018. február 24-én 10:00 órakor megismételjük. Az Alapszabály VII. fejezet 7. pont értelmében a megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, de csak az eredetileg meghirdetett napirend tárgyalható, más tárgykörben érvényes határozat nem hozható. A Közgyűlésre a mandátumot a MRSZ tag egyesületei, illetve azok közgyűlése által felhatalmazott képviselői adják ki, az előzetesen egyeztetett, és visszaigazolt, 2018. január 31-ig teljesített tagdíj befizetések alapján megállapított létszám keretek alapján, amelyet a Közgyűlés mandátum vizsgáló bizottsága vizsgál.

A Közgyűlési meghívó, a meghatalmazás minta olvasható a weboldalon is az MRSZ Info - Közgyűlési Információ menüpont alatt.

A közgyűlési meghívó kézhezvételétőll vagy közzétételétől számított 8 napon belül (2018. január 25. 24:00-ig) a tagok és a Szövetség szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik a kiegészítés indoklásával és a tárgyaláshoz szükséges valamennyi információ megadásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. Kizárólag ebben a tárgykörben a rendkívüli elnökségi ülés 8 napon belülre is összehívható. Amennyiben a kiegészítést kérő nem vesz részt a legfeljebb 8 napon belül összehívott, ezt a napirendi pontot tárgyaló Elnökségi ülésen, hogy kérését alátámassza, az Elnökségnek jogában áll a kérést elutasítani. Amennyiben az Elnökség a kiegészítési kérést elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

Kérem, hogy aki még nem tette meg, hozza magával:

- A küldő tagszervezet eredeti(!) bírósági bejegyzését
- Alapszabályát - A képviselője (eredeti) aláírási címpéldányát (tanúsítványát).

Felhívom a figyelmet, hogy az olyan eredeti bejegyzések esetében, melyek 2014. december 31-nél régebbiek mellékelni kell az aktuális képviselő megválasztásáról készült jegyzőkönyvi kivonatot is! Bár a fenti okmányokról helyben is tudunk másolatot készíteni, regisztrációt gyorsítandó kérem, hogy az eredeti okmányok mellett másolatot is hozzanak kézzel eredetiben ráírt „Az eredetivel megegyező hiteles másolat. 2018. február 17.” felirattal!

Budapest, 2018. január 17.

Mészáros László elnökA Felügyelő Bizottság közleménye

 

A Felügyelő Bizottság   2017. december 21-én  11:00 órakor ülést tart az alábbi helyszínen:

1027  Budapest, Margit krt. 101.

 

Napirendi pontok:

 

 1. Az MRSZ gazdasági, pénzügyi helyzetének áttekintése különös tekintettel az adósság rendezése és a pénzügyi konszolidáció érdekében tett intézkedésekre.

2.    Egyebek

.

A testület ülése nyilvános, azon az MRSZ tagjai részt vehetnek.

 

 

                                                                                               Hidas Sándor

                                                                                                    elnök

Felügyelő BizottságKedves Tagság,


a megismételt közgyűlés az alábbi meghívóban ismertetett időpontban kerül megrendezésre, melyet már korábban is küldtünk. Ez csupán egy emlékeztető:

Meghívó

Tisztelt Küldöttek!

A Magyar Repülő Szövetség Elnökségének döntése alapján, a Szövetség rendkívüli Közgyűlését 2017. október 08. vasárnap 10:00-re hívom össze.

 

Helyszín: 1134 Budapest, Dagály utca 11. II. emeleti előadó

Mint az több fórumon elhangzott, a MNV a MRSZ-t olyan helyzetbe hozta, hogy a Budaörsi repülőtér üzemeltetését fel kellett adjuk és a repülőteret elhagytuk. Ennek okán beszűkültek a működéshez szükséges bevételi források. Az egyes szak feladatok ellátásához szükséges munkavállalók munkaviszonya megszűnt, beleértve a főtitkárt is.


Ez alapvetően a Szövetség vállalkozási tevékenységét érinti, ami egy 2018. januárral hatályba lépő jogi környezet változás miatt tovább csökken. A kizárólag sportági szakszövetségként továbbműködéshez egy – az eddigiektől eltérő – szervezeti struktúra kialakítása szükséges. Mindezek okán az Elnökség javasolja: a Közgyűlés, módosítsa az éves költségvetést, döntsön a reorganizációs tervről, az adósság kezelés lehetőségeiről.


A közgyűlés napirendje:

-     Helyzetértékelés, elnök
-     Az MRSZ  anyagi helyzetének függvényében a szükséges további intézkedésekről döntés
-     Költségvetés módosítás

 

Az Elnökség határozat tervezeteit a Közgyűlés előtt két héttel megtartandó Elnökségi ülésen tudjuk megfogalmazni, mert jelenleg a helyzet még nem egyértelmű.

Amennyiben a Közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, úgy azt változatlan helyszínen 2017. október 15-én 10:00 órakor megismételjük.


Az Alapszabály VII. fejezet 7. pont értelmében a megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, de csak az eredetileg meghirdetett napirend tárgyalható, más tárgykörben érvényes határozat nem hozható.


A Közgyűlésre a mandátumot a MRSZ tag egyesületei, illetve azok közgyűlése által felhatalmazott képviselői adják ki, az előzetesen egyeztetett, és visszaigazolt, 2017. szeptember 06-ig teljesített tagdíj befizetések alapján megállapított létszám keretek alapján, amelyet a Közgyűlés mandátum vizsgáló bizottsága vizsgál.

A Közgyűlési meghívó, a meghatalmazás minta olvasható a weboldalon is az MRSZ Info - Közgyűlési Információ menüpont alatt.

A közgyűlési meghívó kézhezvételétőll vagy közzétételétől számított 8 napon belül (2017. szeptember 15. 24:00-ig) a tagok és a Szövetség szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik a kiegészítés indoklásával és a tárgyaláshoz szükséges valamennyi információ megadásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. Kizárólag ebben a tárgykörben a rendkívüli elnökségi ülés 8 napon belülre is összehívható. Amennyiben a kiegészítést kérő nem vesz részt a legfeljebb 8 napon belül összehívott, ezt a napirendi pontot tárgyaló Elnökségi ülésen, hogy kérését alátámassza, az Elnökségnek jogában áll a kérést elutasítani. Amennyiben az Elnökség a kiegészítési kérést elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

 

Kérem, hogy aki még nem tette meg, hozza magával:

-       A küldő tagszervezet eredeti(!) bírósági bejegyzését

-       Alapszabályát

-       A képviselője (eredeti) aláírási címpéldányát (tanúsítványát).

Felhívom a figyelmet, hogy az olyan eredeti bejegyzések esetében, melyek 2013. december 31-nél régebbiek mellékelni kell az aktuális képviselő megválasztásáról készült jegyzőkönyvi kivonatot is!

Bár a fenti okmányokról helyben is tudunk másolatot készíteni, regisztrációt gyorsítandó kérem, hogy az eredeti okmányok mellett másolatot is hozzanak kézzel eredetiben ráírt „Az eredetivel megegyező hiteles másolat. 2017. október 08.” felirattal!

Budapest, 2017. szeptember 06.

Mészáros László

elnök


A Magyar Repülő Szövetség tájékoztatója a légi járművek üzemben tartásáról

LHBS, 2017. március 16.

Tisztelt MRSz Üzemben tartásra szerződött, illetve MRSZ Képzési rendszerben érintett partnereink!

Jelen információ nagyon fontos változásokat tartalmaz, kérjük azok figyelmes elolvasását és az Önök repülésének zavartalansága érdekében mielőbbi intézkedésüket!

Értesítjük Önöket, hogy a 965/2012/EK rendelet VII. (Part NCO, nem kereskedelmi célú műveletek komplex-motorosnak nem minősülő légi járművel) és VIII. (Part SPO, egyedi műveletek – légi munkavégzés) fejezeteinek bevezetése okán jelentős változások állnak be 2017. április 21-i dátummal, melyek az alábbiak:

         I.            a Part NCO alá tartozó, képzési rendszerbe bejelentett (ideértve a nem kereskedelmi célú képzést függetlenül attól, hogy az ATO, vagy RF rendszerű) légi járművek kivételével a többi légi járműre megszűnik a Magyar Repülő Szövetség által nyújtott üzemben tartás, mint szolgáltatás.

        II.            A REBisz szolgáltatás a XCVII/1995. sz.  Törvény a Légi Közlekedésről ( LT) 65§ szerint továbbra is az üzemben tartó feladata (ha magánszemély, akkor az övé), melyre az MRSz REBisz szervezete továbbra is rendelkezésre áll, külön e célra kötött szerződés alapján.

      III.            A 1178/2014/EK rendeletc és a Part OPS előírások értelmében az üzemben tartást a képzési célokra használt légi járművek esetében a képző szervezet kell, hogy biztosítsa – ez továbbra is engedély-köteles tevékenység. Ez azt is jelenti, hogy ahol a képzési szervezet és az üzemben tartó nem ugyanaz a szervezet, ott a tulajdonosnak döntenie kell, melyiket változtatja meg, mert egy szervezeten belül kell, hogy legyen e két tevékenység.

      IV.            Egyedi tevékenységi engedély (Part SPO):

a.        Egyedi tevékenységi engedélyhez kötött (Part SPO) tevékenység lesz április 21-től az ejtőernyős ugratás, a vitorlázó repülőgép-vontatás, a műrepülés és a nyilvános bemutatók, illetve repülő-versenyek szervezése, valamint 17 más néven nevezett tevékenység (SPO.GEN.100). Az MRSZ ilyen tevékenységet nem tervez, a b. pontban foglalt kivétellel

b.       Amennyiben az ejtőernyős ugratás, a vitorlázó repülőgép-vontatás,  a műrepülés és a bemutatók, illetve repülő-versenyek szervezése sportegyesületi kereteken belül, az egyesület által birtokolt, vagy bérelt légi járművel történik és nem kapcsolódik hozzá fizetség, vagy ellentételezés, valamint a tagok számára végzik a szolgáltatást és csak elenyésző a külső partnerek felé nyújtott ilyen szolgáltatás, akkor ezen tevékenységek nem egyedi engedély-kötelesek.

c.        Az utasrepültetés, sétarepülés, stb. kereskedelmi tevékenységnek minősül, arra külön AOC szintű engedély megszerzése és kereskedelmi pilótai jogosítás szükséges, melyekkel az MRSz nem foglalkozik.

Minden, a fentiekből következő változást, illetve a jogszabályok jövőbeni betartását a légi jármű üzemben tartója köteles biztosítani még akkor is, ha a tevékenység nem engedélyköteles.

Milyen teendők következnek a fentiekből a tulajdonos számára?

1.       Képzésben részt vevő légi járműveknél, ahol a képző szervezet és az üzemben tartó azonos:

a.        nincs külön teendő

2.       Képzésben részt vevő légi járműveknél, ahol a képző szervezet és az üzemben tartó nem azonos:

a.        A légi jármű tulajdonosának egy szervezeten belül kell szerződnie képzésre és üzemben tartásra (figyelem: a szakszolgálati engedély megszerzéséig az ATO és RF képzési rendszerek között nincs átjárhatóság), az aktuális szolgáltatási díjak megfizetése mellett

b.       a lajstromozási bizonyítványon az üzemben tartót át kell íratni a hatósággal, ha a tulajdonos az üzemben tartó váltás mellett dönt – a hatósági díjtétel táblázat szerinti költségek mellett (típus kibővítés esetén szükségessé válhat az üzemben tartási kézikönyv módosítása is, amely költség szintén a tulajdonost érinti)

c.        Új, vagy módosított karbantartási programot kell jóváhagyásra benyújtania a hatóságnak

3.       Egyesületi, céges, vagy magán tulajdonban levő légijárművek, melyek nem vesznek részt képzési tevékenységben:

a.        Az üzemben tartót át kell íratni a tulajdonos nevére. Rebisz szerződését megtarthatja az MRSz-nél, vagy szerződhet mással ugyanerre a tevékenységre.

b.       Attól függően, hogy milyen tevékenységet kíván végezni a jövőben, esetleg engedélyhez kell folyamodnia

                                                               i.      kivétel a privát célú repülés, ahol a megosztott költségű repülés nem engedélyköteles és

                                                              ii.      esetleg új, vagy módosított karbantartási programot kell benyújtania a hatóságnak jóváhagyásra

A Magyar Repülő Szövetség a légügyi hatósággal egyeztetve az alábbi segítséget kívánja nyújtani azon partnerek számára, akik a 3. pontban érintettek, és eddig a H-139. sz Üzemben tartási engedély hatálya alá tartozva és a szerződés szerinti díjat időben kiegyenlítve jelenleg is üzemben tartásra szerződött partnereink:

Azért, hogy egyetlen napra se kelljen megállni a repüléssel, valamint a költségek minimalizálása érdekében, központilag az MRSz kezdeményezi és intézi a lajstromozási bizonyítványon az üzemben tartó változást a hatósággal együttműködve. Az új lajstromozási bizonyítvány elkészülte után az a régi leadásával egyidejűleg vehető kézhez nálunk. A fenti szolgáltatás díja a 2017. június 30-ig esedékes üzemben tartási díjtételből fel nem használt összeg, mely lényegesen alacsonyabb, mint az esedékes hatósági díjtétel.

Figyelem: a kedvezményes ügyintézés kizárólag az üzemben tartó személyében beállt változás átírására korlátozódik! Egyéb adatok egyidejű változása esetén a közzétett hatósági díjtétel fizetendő, és az érintett, maga kell, hogy intézze az eljárást.

Kérjük minden kedves érintett partnerünket, hogy szíveskedjen a csatolt melléklet értelemszerű kitöltésével  2017. március 31-ig jelezni számunkra további szándékát a muszakinyilvantarto@aeroclub.hu e-mail címen.

A Felügyelő Bizottság közleménye

2016-11-28 Posted by fotitkar

Felügyelő Bizottság 2016. december 06-án 13:30 órakor ülést tart a budaörsi körépület tanácstermében.

Napirendi pontok:

 1. Az MRSZ 2017. évi költségvetése tervezetének megtárgyalása.

A testület ülése nyilvános, azon az MRSZ tagjai részt vehetnek.

    Hidas Sándor

a Felügyelő Bizottság

         elnöke

 

 

Vészhelyzeti helyzetjeladók használati kötelezettsége

2016-10-28 Posted by fotitkar

Tisztelt Partnereink!

A 965/2012/EU rendelet értelmében a Part NCC, Part NCO fejezetek életbeléptetésével egyidejűleg kötelezővé vált a vészhelyzeti helyzetjeladók (Emergency Location Transmitter – ELT) alkalmazása. A részletes tájékoztatót, illetve az érintett légijármű kategóriákat az alábbi, letölthető anyagban találják. Az anyag egy része angol nyelvű, fordításról később intézkedünk.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy jelen értesítő kiadásától számítva az érintett légijárművek légialkalmassági felülvizsgálatára csak működőképes és engedélyezett ELT megléte esetén kerülhet sor.

Üdvözlettel

Balogh György

FLF Vezető, MRSz

03b_2016_flf_vez-int-elt

Repülős börze

2016-09-26 Posted by fotitkar

Kedves Érdeklődők!

A farkashegyi repülőtér BHG hangárjában 2016. október 2-án repülős börze lesz, amelyen régi, megunt, felesleges, vagy csak többlet repülős relikviákat, és egyéb kincseket lehet cserére, vagy eladásra kiállítani. Akit érdekel, a csatolt mellékletben olvashatók a részletek:

repulos-borze2016_lhfh

Tájékoztató modellező pálya használatáról a Budaörsi Repülőtéren

2016-09-15 Posted by fotitkar

A Magyar Repülő Szövetség lehetőséget biztosít a modellező pálya használatára a Budaörsi Repülőtér területén az alábbi feltételek szerint:

1. A helyszín megközelítése: tömegközlekedéssel 87, 187 busz Kelenföldről (Budaörsi Repülőtér megálló) vagy személygépkocsival (1112 Budapest Kőérberki út 36A). A portán szükséges megadni a résztvevők nevét és a látogatás célját. Parkolási lehetőség a Microburst épület mellett, a portás utasításai szerint.

2. A repülési terület a körépület keleti oldalán, a Check Point Club közelében, a mellékelt ábrán jelölt helyen található.

3. A helyszínre érkezés előtt indokolt felvenni a kapcsolatot a Repülés Tájékoztató Szolgálattal a +3620 777 9104 telefonszámon, mivel a repülőtér napi működése és/vagy rendezvények alkalmával korlátozások lehetnek a modellező pálya használatára vonatkozóan.

4. A tevékenység megkezdése előtt a használó köteles személyesen, a körépületben található toronyban a Repülés Tájékoztató Szolgálatot értesíteni a várható tevékenységről, használt eszközök számáról és számla ellenében megfizetni az 1000 ft/repülő eszköz napi díjat.

5. A Repülés Tájékoztató Szolgálat munkatársa tájékoztatást ad a repülőtérrend vonatkozó részeiről, amit a terület használói az összeg megfizetésével és a pálya igénybevételével magukra nézve kötelezően elfogadnak.

6. A modellező pályát mindenki saját felelősségére használja, az itt bekövetkezett esetleges káresetekkel, sérülésekkel kapcsolatban a Magyar Repülő Szövetséget semminemű felelősség nem terheli, kártérítési igény nem érvényesíthető.

7. A körépület oldalában található CheckPoint Clubban – nyitvatartási időben – ingyenes elektromos töltési lehetőség és WIFI használat biztosított.

8. Maximális repülési magasság 20 m.

Elérhetőségek:

1. Budaörs Repülés Tájékoztató Szolgálat: +3620 777 9104

2. Budaörs Repülőtér Vezető: +3620 777 9123

Nyitva tartás:

1. Április –október 07:00 – napnyugtáig (helyi idő)

2. November- március 08:00 – napnyugtáig (helyi idő)

Modellező pálya területrajza

Budaörsi Repülőtér adatai

Reptérkép

Tájékoztató

Tájékoztatás doppingellenes tevékenységről

2016-09-12 Posted by fotitkar

Tisztelt Tagság!

A MOB legutóbbi Doppingellenes tevékenységről szóló tájékoztatóján elhangzottak alapján felhívjuk versenyzőink figyelmét, hogy a WADA (nemzetközi doppingellenes szervezet) doppingellenőrei a verseny helyszínén a versenyszámot követően is ellenőrizhetik a sportolót. Amennyiben a szervezetében dopping szernek minősülő anyagot találnak, a sportolóval szemben doppingvétség miatt eljárás indul. Amennyiben a sportoló a dopping vizsgálat során nem működik együtt (nem járul hozzá a minta vételhez) az szintén doppingvétségnek minősül. Az alkohol, a drogok kiemelten doppingszereknek számítanak, akkor is, ha a versenyző azt a versenyszám befejezése után itta (szedte be). Bizonyos gyógyszerek – ha nem igazolhatóan orvosi kezelés során írták fel azokat – szintén doppingszereknek minősülnek. A tiltólistán olyan ártalmatlannak tekinthető szerek is szerepelnek, mint pl. a Béres csepp, vagy bizonyos allergiára szedhető gyógyszerek (antihisztaminok). A szabályok nem tudása nem mentesíti a sportolót a következmények alól. Jól gondoljátok meg, hogy egy eredményes nap után mikor gurítotok le akár egy korsó sört is!

Kerekes László

Elnökségi tag

Bővült a paletta: Annex II légijárművek vizsgáztatása, karbantartási programok jóváhagyása

2016-08-23 Posted by FLF vezető

Tisztelt Partnereink!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy meglevő HU.MG.0139 sz. EASA-s légialkalmassági felülvizsgálati engedélyünket kibővítve megkaptuk a légügyi hatóságtól a HgCAA.MG.0139. számú engedélyünket is, mely feljogosítja az MRSz-t arra, hogy légialkalmassági felülvzsgálatot végezzen és arról Légialkalmassági Felülvizsgálati Tanúsítványt állítson ki, vagy hosszabbítson az ún. ANNEX II kategóriájú légijárművekre – az MRSz esetében az alábbi típusokra:

 • AN-2
 • PZL 101
 • R-26S-, és SU Góbé

így a jövőben ezen típusok esetében sem kell a hatósághoz fordulni a légialkalmassági vizsgálat ügyében, hanem azt egyidőben az éves karbantartás utáni minősítéssel egyszerre el tudjuk végezni Önöknek.

HgcaaMG0139_engedely_MRSz_20160811

Szükség esetén a fenti típusokra egyszeri repülési engedélyt is ki tudunk adni, amennyiben arra szükség van karbantartás, vagy légialkalmassági felülvizsgálat érdekében.

Értesítjük továbbá Önöket,  hogy mostantól az MRSz-nek jogosultsága van a karbantartási programok ún. indirekt jóváhagyására, azaz nem szükséges a légügyi hatóság jóváhagyását kérni az újonnan elkészülő karbantartási programokhoz, azokat az MRSz is jóváhagyhatja, és a hatósághoz tájékoztatásképpen kell beküldeni. Ez lényegesen felgyorsítja a karbantartási programok hatályba léptetésének folyamatát.

Azon érdeklődőknek, akiknek nincs éves CAMO (FLF) szerződése, külön megbízás ellenében tudjuk légijárművükhöz elkészíteni, illetve frissíteni a karbantartási programokat, míg szerződött partnereink számára ezeket az éves díjban foglalva biztosítjuk.

Üdvözlettel

Balogh György

FLF (CAMO) vezető

2016-08-23 Posted by FLF vezető

TÁJÉKOZTATÓ A 2016. augusztus 25-én életbe lépő új üzembentartási szabályokkal kapcsolatban

Tisztelt Ügyfeleink!

Az alábbi tájékoztatóval szeretnénk az Önök légi tevékenységének zavartalanságát elősegíteni. Kérjük, olvassák el figyelmesen.

 1. MRSZ Üzembentartási engedélyének meghosszabbítása:
  Örömmel értesítjük Önöket, hogy az MRSz H-139. számú üzembentartási engedélye 2017. április 20-ig meghosszabbításra került. Kérjük mindazon partnereinket, akiknek légijárművei MRSz üzembentartásban vannak, hogy az alábbi linken elérhető üzembentartási engedély másolatot kinyomtatás után minden érintett légijármű fedélzeti dokumentációjában, valamint hivatali helyiségeikben tegyék elérhetővé.

mrsz_uzembentartasi engedely_20160815_share

 1. Változások az üzemben tartásban: PART-NCO és PART-SPO bevezetése Magyarországon:

Amint arról már korábban is tájékoztattuk Önöket, a légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló 965/2012/EU rendelet Part-NCO része 2016. augusztus 25-én hatályba lép.
A korábbi légi munkavégzés (Aerial Works) feltételrendszerét felváltó új szabályozás ( PART-SPO, egyedi műveletek, pl. mezőgazdasági repülés, transzparens vontatás) 2017. április 21-én lép életbe.

A fenti rendelet továbbra sem vonatkozik a nemzeti hatáskörben szabályozott (ANNEX II.) légijárművekre, azokat a 20/2002 rendelet szerint kell továbbra is üzemben tartatni (pl. Góbé, AN-2, PZL-101).
A fenti rendeletek bevezetésének elsődleges hatásai az MRSz által üzemben tartott nem ANNEX II. kategórájú légijárművekre:

Part NCO:

 • Nagyon szigorúan elkülönül egymástól a toborzási (bemutató,- ismertető, stb.) célú rövid időtartamú repülés, és az utas,-séta,- stb. jogcímen történő repültetés.
  Toborzási (bemutató,- ismertető, stb.) célú rövid időtartamú repülés:

  • erre a célra létrehozott szervezet keretein belül történhet (magántulajdonos magángépén nem, lásd még a 2.4. pontot!)
  • csak rövid idejű lehet
  • nem eredményezhet nyereséget
  • csak a szervezet pénzügyi tevékenységének töredékét teheti ki – a költségek csökkentése szintjén
  • az így repültetett szervezeten kívüli személyek repültetése marginális kell, hogy legyen a szervezet repülési tevékenységéhez viszonyítva

Utas,-séta,- stb. jogcímen történő repültetésre (kuponos akciók is!!!) az MRSZ üzembentartási engedélye most sem és a jövőben sem nyújt jogalapot, az a kereskedelmi légiszállítás(CAT) kategóriájába fog tartozni az ahhoz szükséges hatósági engedéllyel és szervezeti háttérrel.

 • augusztus 25-i dátummal megszűnik az üzembentartási rendszer könnyített (AOP) formája az ANNEX II-n kívüli gépekre, és csak az ANNEX II légijárművekre (20/2002 rendelet szerint AOP), illetve a kereskedelmi légiszállításhoz (CAT) marad érvényben üzembentartási kötelezettség (AOC).

Az NKH LH döntése alapján a folyamatosság biztosítása érdekében az MRSz üzembentartási engedélye érvényben marad 2017. április 20-ig, ezért jelenlegi, üzembentartásra szerződött partnereinknek nem kell most, a szezon közben kényszerűen földre kényszerülniük a lajstromozási bizonyítványok módosítása miatt. Azon légijárművekre, melyekre a PART-NCO bevezetése okán a jövőben nem kell üzembentartási szerződés, a téli szezonban lesz idő a szükséges adminisztrációt elvégezni. Ezzel, és ennek díjaival kapcsolatban a későbbiekben fogunk tájékoztatást adni.

 • A Part_NCO alapján, külön engedély nélkül végezhető tevékenységek az adott egyesület, vagy képző szervezet tulajdonában levő, vagy általa bérelt légijárművel:
  • toborzási (bemutató) célú repülés (rövid idejű útvonalrepülést is ideértve)
  • ejtőernyős ugratás
  • vitorlázó repülőgép vontatás
  • műrepülés
  • versenyrepülés
  • légibemutatókon való repülés
  • képzési repülés ( csak engedélyezett képző szervezeten keresztül)
 • Magánszemélyek által tulajdonolt légijárműveken a Part-NCO szabályai szerint csak olyan közvetlen költségmegosztásos repülés végezhető, ahol a tulajdonos is részt vesz a repülésben, a fedélzeten levők száma legfeljebb 6 fő és a közvetlen költségeket a pilóta is viseli.
 1. PART-SPO:

A Part –SPO szabályozza az ún. egyedi műveletek (régebben légi munkavégzés) azon területeit, melyek nem esnek sem a kereskedelmi légiszállítás (személy,-áru,-poggyász, CAT) sem pedig a Part NCO által engedélyezett kategóriába. Más szavakkal, a magánszemélyek, illetve gazdasági társaságok tulajdonában levő légijárművekkel végzett minden olyan tevékenység, amely nem privát célú repülés, és nem kereskedelmi légiszállítás, egyedi műveletnek minősül, és előzetes engedélyhez kötött – ezt az engedélyt kell 2017. április 21-ig az érdekelteknek megszerezniük.

A fenti témákban 2016. szeptember 9 (péntek) 14.00 órai kezdettel, 17.30-ig a budaörsi repülőtér körépületének aulájában konzultációra adunk lehetőséget minden jelenleg szerződött partnerünknek a hatóság munkatársaival is.

Kérjük, akik érdeklődnek, legyenek szívesek 2016. szeptember 1-ig megadni azok nevét, akik a konzultációra eljönnek, szervezetenként legfeljebb 2 főt jelölve.

 

Üdvözlettel

 

Mészáros László s.k.

Elnök, MRSz

Magyar siklóernyős győzelem Szlovéniában