Ünnepi nyitvatartás

2015-03-30 Posted by fotitkar

Tisztelt MRSZ Tagok, Tisztelt Partnereink!

Tájékoztatásul tudatom, hogy az ünnepi nyitvatartás a következők szerint alakul:

2015. április 3 és 2015. április 7 között, az Ünnepre való tekintettel minden adminisztráció szünetel.

A Repülésbiztonsági Szolgálat változatlanul ellátja az állandó ügyeletet.

Levelezési cím változás

2015-03-26 Posted by fotitkar

Tisztelt Tagság!

Ez úton tájékoztatunk mindenkit, hogy 2015. április 1-től megváltozik a Magyar Repülő Szövetség levelezési címe.

Az új cím: 1506 Budapest Pf. 34

Átmeneti időszakban megoldott az előző címre küldött levelek továbbítása, ettől függetlenül tisztelettel kérünk minden érintettet, hogy az új levelezési címet szíveskedjenek alkalmazni.

Elnökségi ülés 2015. március 31. 14.30

2015-03-19 Posted by fotitkar

Tisztelt Elnökség és Meghívottak!

A Magyar Repülő Szövetség Elnökségének terv szerinti ülését összehívom:

március 31, 14:30 Budaörsi Repülőtér, Körépület 2. em. 11. tanácsterem

–       2015. évi rendezvények, főtitkár

–       Mérleg és Közhasznúsági beszámoló, gazdasági vezető

–       Alapszabály módosítás tervezet, Szabályzatszerkesztő csoport

–       Elnökségi beszámoló, elnök

–       Szakági beszámolók, szakbizottság vezetők, szakági képviselők

–       Tagdíj fizetések helyzete, mandátumok, tagnyilvántartás állapota

–       Biztosítási ajánlat

–       Antidopping kérdések, Dr Melles

A beérkezett javaslatok alapján az MRSZ 2015.03.31.-i Elnökségi Ülés napirendjét kiegészítem az alábbiakkal:           –  “A MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA” elfogadása. A Magyar Repülő Szövetség nyilvántartási Igazolási és Átigazolási Szabályzata_tervezet (PDF)

Indoklás: A Magyar Repülő Szövetség Alapszabály 4.3 pontja szerint az Elnökség hatásköre ezen szabályzat elfogadása. Mivel a Szövetség eddig ilyen szabályzattal nem rendelkezett és a 2004. évi I. törvény 22. § 2.a pontja értelmében ezen feladat a Szövetség feladata, ezért javaslom a csatolt tervezet szerint a szabályzat elfogadását.

A “mellékletek” még finomításra szorulnak és a szabályzat szövegezésére pedig várom az esetleges javaslatokat.

– Az “MRSZ tagkártyák kiadása”.

Indoklás: A Magyar Repülő Szövetség tagjai tagkártyával igazolják tagsági jogviszonyukat. A tagkártyák kiadása VALAMIÉRT MEGSZŰNT. 2010.-ben még szerepel az MRSZ tagkártya a rendszerben, de azóta a versenyengedély “helyettesíti” azt nem elfogadható módon, ezzel zavart okozva a szakágak működésében.

Határozati javaslat:

“A Magyar Repülő Szövetség a 2015. évtől visszatér az MRSZ tagsági jogviszonyt  megtestesítő Tagsági Igazolvány kiadásához. Minden befizetett és a megkívánt adatokat szolgáltató tag Tagsági Igazolványt kap. A tagsági igazolvány formátumát a soron következő elnökségi ülésig véglegesíti, a formátumról ott dönt.”

-“MRSZ Felügyelő kinevezése a 18. FAI Vitorlázórepülő Európa Bajnokság Őcsény és a 19. FAI Hőlégballon Európa Bajnokság, Debrecen eseményekre”

Javasolt felügyelők:

Mészáros Norbert Alelnök

Mészáros Zoltán Alelnök

Kalászi Lászlóné Gazdasági Vezető

Határozati javaslat:

“A Magyar Repülő Szövetség Felügyelőket nevez ki a 2015-ben Magyarországon megrendezendő két FAI CAT 1 sporteseményre. Ezek: 18. FAI Vitorlázórepülő Európa Bajnokság, 19. FAI Hőlégballon Európa Bajnokság.

A Magyar Repülő Szövetség megbízza a kinevezett Felügyelőket a sportrendezvények szakmai és gazdasági támogatásával, tanácsadással. A kinevezett Felügyelők feladata a sportesemények magas szintű szakmai lebonyolításának elősegítése, a légi sportok biztonságának felügyelete, valamint Magyarország és a Magyar Repülő Szövetség sportpolitikai, szakmai és gazdasági érdekeinek mindenkori képviselete. A kinevezés 2015. 04. 01-i hatállyal lép életbe és a fent nevezett sportesemény végleges szakmai és gazdasági lezárásáig tart.

A megbízott Felügyelők:

Kalászi Lászlóné Gazdasági Vezető, Mészáros Norbert Alelnök, Mészáros Zoltán Alelnök”

Indoklás:

Magyarország és a Magyar Repülő Szövetség érdeke, hogy országunkban egyre több, magas színvonalú, jó légkörű és minden tekintetben sikeres és biztonságos sportrendezvény kerüljön megrendezésre. Ennek elősegítésére saját szakmai és kapcsolati tőkéjét használja fel.”

üdvözlettel

Mészáros László

Fővárosi Törvényszék végzése változás bejegyzésről

2015-03-16 Posted by fotitkar

Végzés változás bejegyzésről (pdf)

Tisztelt Tagság!

Ez úton tájékoztatunk minden érintettet, hogy a  Fővárosi Törvényszék 2015. január 26-án kelt végzésében a Magyar Repülő Szövetség Alapszabályának 2014. december 11. napján kelt módosításait tudomásul vette. Továbbá az indoklásban külön kitért arra, hogy “a bíróság a hiánypótlási eljárást követően megállapította, hogy a kérelem és mellékletei, valamint a kérelmezett változások mindenben megfelelnek a törvényes előírásoknak.” A végzés teljes szövegét a mellékelt dokumentum tartalmazza.

 

Jelentősen kibővült az MRSz karbantartási engedélye

2015-03-12 Posted by FLF vezető

Tisztelt Ügyfeleink!

Örömmel értesítünk mindenkit, hogy az MRSz budaörsi repülőgép-javító műhely meglevő karbantartási jogainak jelentős kiterjesztése hatóságilag jóváhagyásra került, így mostantól az alábbi linken megtalálható engedélyben foglalt tevékenységeket  – karbantartásokat és javításokat – végezhetjük az Önök légi járművein. Ezzel a hatalmas lépéssel jelentősen kibővült a korábbi éves/100 órás ápolásokra korlátozott engedélyünk, és immár akár 3000 órás karbantartást, nagyjavításokat, szerkezeti és egyéb javításokat is jogosultak vagyunk végezni- típusonként eltérő rendszerben:

http://aeroclub.hu/new/karbantartas/engedely/

(tovább…)

Kibővült Üzembentartási engedély

2015-03-12 Posted by FLF vezető

Tisztelt Partnereink!

Kibővült az MRSZ Üzembentartási engedélye a Janus típussal:

http://aeroclub.hu/new/uzembentartas/engedely/

A lajstromozásra kötelezett légijárművek fedélzeti dokumentációjának egyik kötelező eleme az érvényes üzembentartási engedély másolata.

Az alábbi linkre kattintva letöltetik az MRSz aktuális üzembentartási engedélyét, melyet mind a szerződött partner hivatali helyiségében, mind pedig a légijárművek fedélzeti okmányai között kérjük, hogy szíveskedjenek elhelyezni, amennyiben arra még nem került volna sor. Amennyiben az engedély a jövőben változik, a legfrissebb változatot is a fenti webhelyen fogjuk közzétenni.

Üdvözlettel:
Balogh György

Közgyűlési meghívó 2015. 04. 12.

2015-03-11 Posted by fotitkar

 Meghívó

Tisztelt Küldöttek!

A Magyar Repülő Szövetség elnökségének határozata alapján, a Szövetség évi rendes közgyűlését a Magyar Repülő Szövetség elnöke az Alapszabály VI. fejezet 1 c pontja alapján 2015. április 12. 10:00-re hívja össze.

Helyszín: Budaörsi repülőtér Körépület Aula

A közgyűlés napirendje:

 1. A Közgyűlés hivatalnokainak (jegyzőkönyv vezetőés hitelesítők, mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bizottság) megválasztása
 2. Tagdíj fizetések helyzete, mandátumok, tagnyilvántartás állapota
 3. Ellenőrző Bizottság tisztújítása (egy fő)
 4. Rendezvények, főtitkár
 5. Szakági beszámolók, szakágvezetők
 6. Elnökségi beszámoló, elnök
 7. Közhasznúsági beszámoló bemutatása, könyvelő
 8. Közhasznúsági beszámoló elfogadása
 9. 2016. évi Tagdíj mértékének megállapítása
 10. Alapszabály tervezet ismertetése, Alapszabály Szerkesztő Bizottság vezetője
 11. Alapszabály módosítás elfogadása
 12. Fegyelmi Bizottság tisztújítása (öt fő)

Amennyiben a közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, úgy azt változatlan helyszínen 2015 április 19-én 10:00 órakor megismételjük. (tovább…)

Elnökségi Ülés 2015.02.25. 14.30

2015-02-20 Posted by alelnok

Tisztelt Elnökség és Meghívottak!

A Magyar Repülő Szövetség Elnökségének rendkívüli ülését összehívom:

2015. február 25, 14:30 Budaörs, Körépület 2. em. 11.

Napirend:

 1. A Magyar Repülő Szövetség Rendkívüli Közgyűlésének összehívása.
  Felelős: Mészáros Zoltán Alelnök, Mészáros Norbert Alelnök
 2. A Magyar Repülő Szövetség által kiadásra kerülő Versenyengedély(ek) kiadási szabályainak felülvizsgálata.
  Felelős: Mészáros Norbert Alelnök
 3. A Magyar Repülő Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatának, a Sport szakági Bizottságok, Technikai Bizottságok, Bizottságvezetők Csoportja és Szabályzatszerkesztő Csoport működésére vonatkozó mellékleteinek megalkotása.


Bővebben…

HUFRA Tájékoztató – HungaroControl

2015-01-23 Posted by alelnok

Tisztelt Kollégák,

Az Európai Bizottság Teljesítmény rendelete alapján, az első referencia periódusra vonatkozó Magyar Nemzeti Teljesítmény Tervben foglaltakkal összhangban 2015. február 5-én 00:01 UTC-től kezdődően a magyar légtérben is bevezetésre kerül a szabad repülések (free route) koncepció.

Az új működési környezetet lehetővé tevő hazai jogszabályi változások január végén jelennek meg és február 5-vel lépnek hatályba.

Annak érdekében, hogy az általatok képviselt repülő szervezetek tagjai is megismerhessék a koncepció lényegét, illetve felkészülhessenek az új működési környezetben való repülésekre a HungaroControl szakemberei a csatolt tájékoztatót állították össze.

Kérem, hogy a bevezetésig hátralévő időszakban igyekezzetek a lehető legszélesebb körben megismertetni a nálatok repülő pilóta kollégákat a repülések tervezésével kapcsolatos változásokkal.

Természetesen a változtatások nyomon követhetők a február 5-én hatályba lépő Magyar AIP módosításban is.

Üdvözlettel,
Bakos József
ATS főosztályvezető / Head of ATS
HungaroControl Zrt.


Kapcsolódó dokumentum:

Gyászhír – Lengyel Antal

2015-01-21 Posted by alelnok

Tisztelt Tagok!

„Ezúton értesítünk mindenkit, aki ismerte, hogy szeretett klubtársunk és oktatónk, Lengyel Antal életének 76. évében örökre eltávozott.

Utolsó útjára  2015. január 27-én 13.00 órakor kísérjük Tóni bácsit a Farkashegyi repülőtéren.

Bővebb információ az alábbi weboldalon található:
http://acfh.eu/gyaszhir/