Elnökségi ülés 2015. 07. 07.

2015-07-01 Posted by fotitkar

Tisztelt Elnökség és Meghívottak!

A Magyar Repülő Szövetség Elnökségének elfogadott munkaterve alapján összehívom az elnökségi ülését:

2015. július 07, 14:30 Budaörs, körépület 2. emeleti tárgyaló

Napirend:

 1. MRSZ Rendezvények hangosítása (Mészáros Zoltán Alelnök)
 2. Alapszabály módosító javaslatok (Mészáros Zoltán Alelnök)
 3. Igazolási, átigazolási és versenyengedély szabályzat tárgyalása (Mészáros Zoltán Alelnök)
 4. Beszámoló: Hőlégballon EB, Vitorlázórepülő EB (Alelnökök, gazdasági vezető)
 5. Ügyészségi levél tárgyalása, szükséges intézkedések, alelnöki beszámoló (Alelnökök)
 6. Elismerések (Főtitkár)
 7. Rendezvények (Főtitkár)
 8. Gazdasági beszámoló 2015 I. félév (Gazdasági Vezető)
 9. Főtitkári beszámoló 2015. I. félév (Főtitkár)
 10. Elnöki beszámoló (Elnök)
 11. napirend a FB levelének tárgyalása és esetleges rendkívüli Közgyűlés összehívása? (FB elnök)
 12. Edzők kinevezése: siklóernyősök és műrepülők (szakbizottság vezetők)

 

üdvözlettel

Mészáros László

elnök

Tájékoztató a Budaörsi Repülőtér működési rendjéről a Red Bull Air Race időtartamára

2015-06-22 Posted by fotitkar

 

A Red Bull Air Race-re való tekintettel a következő átmeneti változások lépnek életbe a Budaörsi Repülőtér területén:

2015. június 22-én megkezdődik a terület rendezése, amely érinti a körépület előtti térséget és hangár keleti fele előtti részt. Kordonok kerülnek kihelyezésre, megkezdődik a mobil hangárok kiépítése. Ezért kérünk mindenkit, aki teheti a repülőtér nyugati végéről közelítse meg a hangárt.

Várhatóan 2015. június 30-án érkeznek a versenygépek, melyek a kijelölt, bekerített területen kerülnek elhelyezésre.

Az ezt követő időszakban több tesztrepülésre kerül sor, részben a repülőtérre megkért eseti légtérben, részben a versenypálya (Duna) fölött.

Ez úton tájékoztatunk mindenkit, hogy a rendezvény időtartamára a Budaörsi Repülőtér nem zár be, a folyamatos működést továbbra is biztosítjuk. 2015. június 30. és július 5. között bizonyos időszakokban a Red Bull gépek prioritást élveznek a le- és felszállásban, ezért kérünk minden érintettet, hogy a tervezett repülése előtt tájékozódjon a toronyban dolgozó munkatársaktól a +36207779104 vagy a +36012499826 telefonszámon.

Figyelembe véve, hogy július 4-5 a hivatalos versenynapok, ezeken a napokon a pilótáknak nagyobb várakozási idővel érdemes számolni.

Továbbá mivel a rendezvény során a hangár keleti felét is igénybe veszik a szervezők, bizonyos, hagyományosan itt tárolt repülőgépek más helyszínen lesznek tárolva. A repülőgépek tárolásával kapcsolatos kérdésekben Vályi Csongor repülőtérvezetőnél szükséges érdeklődni a +36207779123 telefonszámon.

2015. július 6-án megkezdődik a felépítmények visszabontása, folytatódik a Budaörsi Repülőtér zavartalan működése.

Az okozott kellemetlenségekért szíves megértésüket kérjük.

Vizaknai Erzsébet

főtitkár

Magyar Repülő Szövetség

Jánoska Tibor temetése

2015-06-22 Posted by fotitkar

Kedves Barátok, Klubtársak és Kollégák!

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Jánoska Tibor 2015. június 7-én, életének 81. évében elhunyt.

 1. június 29-én, hétfőn 16:00-kor helyeztetjük örök nyugalomra, a budapesti Zugligeti Szent Család plébániatemplom úrnatemetőjében (1125 Budapest Szarvas Gábor utca 52.).

Kérjük, hogy a virágra szánt összeget a templom perselyébe dobják be.

Uram vedd őt kegyes irgalmadba!

A gyászoló család

Gyászjelentés

2015-06-11 Posted by fotitkar

Az Aero Club Esztergom mély fájdalommal tudatja, hogy

Jánoska Tibor “Ezüstkoszorús” vitorlázórepülő oktató és Szökő Márton “B” vizsgás vitorlázórepülő pilóta kiképzési feladat közben bekövetkezett repülőbalesetben 2015 június 07.-én tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Az Aero Club Esztergom tagjai, növendékei, pilótái legmélyebb részvétüket fejezik ki elhunyt pilóta társaik hozzátartozóinak.

Emléküket örökre megőrizzük!

Továbbá a hozzátartozók és az Aero Club Esztergom tájékoztatja a Magyar Sportrepülőket, hogy Szökő Márton temetése 2015. június 13-án 14:00-kor lesz a maglódi temetőben.

Mély részvéttel:

Mészáros Zoltán

Aero Club Esztergom

Vitorlázórepülő Szakosztály Vezető

Tájékoztatás Ügyészségi vizsgálat eredményéről

2015-06-09 Posted by fotitkar

Tisztelt Tagság,

Mint a 2015. április 19-i Közgyűlésünkön megtudtuk az Alelnök urak intézkedési kérelmet nyújtottak be a Szövetség törvényes működésével kapcsolatban.

A Fővárosi Főügyészség a kérelem keretei között hivatalból megvizsgálta a Szövetség működésének törvényességét.

A kérelem tartalmáról kizárólag a kérelmezőknek és az eljáró ügyésznek van ismerete, mivel Alelnök urak a Közgyűlés, a Tagság kifejezett kérése ellenére elzárkóztak annak ismertetése elől.

A Fővárosi Főügyészségtől a mellékelt levelet kaptuk a mai napon, melynek tartalma röviden:
„A törvényességi ellenőrzési eljárás az alábbi, törvénysértésnek nem minősülő hiányosságot, illetve ügyészi fellépést nem igénylő (csekély jelentőségű) törvénysértést állapította meg” és „azok megszüntetése érdekében szükséges intézkedések megtétele végett ….. JELZÉSSEL” élt az alábbi 3 pontban:

 1. Az Elnökségi Határozatokat nem elegendő a honlapra feltenni és a szakág vezetőknek megküldeni, meg kell küldeni a tagoknak is.

MRSZ intézkedés: Ezt visszamenőleg pótolni fogjuk.

 1. A 2015.április 15-19-i Közgyűlés meghívójában helytelenül, azaz félreérthetően volt fogalmazva a nyilvánosság, miszerint érthető úgy is, hogy a Közgyűlés csak a tagság számára nyilvános.

MRSZ intézkedés: Ezen utólag már nem tudunk segíteni, de ezen eset kivételével, azóta is jogkövetőek a meghívóink, a Közgyűlés végeredményére nem volt az eset hatással.

 1. Az Alapszabályunk a fenti ponthoz hasonlóan félreérthetően fogalmaz az elnökségi ülések nyilvánosságát illetően.

MRSZ intézkedés: Eddig se korlátoztuk a nyilvánosságot, de az Alapszabály ezen pontját egyértelműsíteni kell a következő Közgyűlésünkön, illetve a meghívókban.

A többi, általunk nem ismert pontban a Főügyészség NEM emelt kifogást, így azt az MRSZ törvényes működését illetően megerősítésnek vesszük, egyszersmind a jövőre nézve a kifogásokkal illetve panaszokkal kapcsolatban a 2015. április 19-i Közgyűlést megelőző időszakot lezártnak tekinthetjük.

Remélhetőleg a Szövetség törvényes, jogkövető működésével kapcsolatban a békés, teremtő munkára tudunk összpontosítani.

üdvözlettel

Mészáros László
elnök

Ügyészi levél (PDF)

Felügyelő Bizottság dokumentumai

2015-06-08 Posted by fotitkar

Tisztelt Tagság!

A Felügyelő Bizottság ügyrendje, munkaterve és határozatai a következő oldalon mindenki számára elérhetőek:

Felügyelő Bizottság dokumentumai

Gyászhír

2015-06-08 Posted by fotitkar

 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy barátunk, a Tisza Repülő Klub elnöke, Fekete Nándor tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Végső búcsúztatása 2015. június 11-én 15:00-kor lesz a Tiszapalkonyai temető ravatalozójában.

http://www.civishir.hu/sport/egy-nagyszeru-embert-gyaszolnak-debrecenben/0604110740

Üzembentartási engedély kibővítése a Bergfalke és Spatz L-55 típusokkal – üzemidő jelentések

2015-06-03 Posted by FLF vezető

Tisztelt MRSZ partnerek!

Az alábbi linken elérhető az NKH LH által kiadott legfrissebb MRSz üzembentartási engedély, mely tartalmazza a Bergfalke és Spatz L-55 típusokat is.

mrsz_uzembentartasi engedely_20150512

Az engedély egy érvényes másolati példányának a légijármű fedélzetén kell lennie, ezért kérjük Önöket, hogy a tulajdonukat képező légijárműveken a soron következő felszállás előtt gondoskodjanak erről.

Ugyanekkor szeretném felhívni partnereink szíves figyelmét a havi üzemidő jelentések időbeni benyújtására, mely egyfelől szerződéses kötelezettség, másfelől elengedhetetlen a légialkalmasság folyamatos felügyeletéhez.

A soron következő ellenőrzések egyik kiemelt témája lesz az üzemidő jelentések és a gépdokumentációk adategyezésének, időbeliségének és naprakészségének ellenőrzése. Eltérések esetén az érintett légijárművek további repülése felfüggeszthető, ezt nyilván senki sem kívánja a szezon közepén.

Együttműködésüket előre is köszönjük,

 

Üdvözlettel

 

Balogh György

MRSz FLF vezető

A Fegyelmi Bizottság Közleménye

2015-06-01 Posted by fotitkar

2015. június 5-én 14 órától a Budaörsi Repülőtér körépületének tanácstermében az 1/ 2015 -ös kivizsgálást elrendelő határozat értelmében, Mészáros Norbert és Mészáros Zoltán alelnökök fegyelmi ügyében tárgyalást tartunk.

Az esemény az MRSZ tagjai részére nyilvános.

Adatlap változás

2015-06-01 Posted by fotitkar

Adatlap_2015

Tisztelt Tagság!

Módosítás történt a Magyar Repülő Szövetség adatlapján.
Bekerült az önálló képviseletre jogosult személyek neve és funkciója mező, továbbá a szakosztályok vezetőinek nevét kellene feltüntetni az illetékes szervezeteknek.

Ez úton is kérünk minden tagszervezetet, hogy töltse ki és küldje vissza a csatolt adatlapot a lehető legrövidebb időn belül a tagnyilvantarto@aeroclub.hu címre.

Jelezni szeretném, hogy rendkívül fontos az adatlapok kitöltése, mivel információnk szerint több szervezetnél is vezető illetve székhely változás történt, viszont az új elérhetőségek hiányában nem áll módunkban megfelelően tájékoztatni a tagságot az aktuális hírekről.

Üdvözlettel,

Bráder Nikoletta

tagnyilvántartó