MRSz Rendkívüli közgyűlés 2015.10.04 – meghívó

2015-08-26 Posted by FLF vezető

Tisztelt Küldöttek!

A 2015. augusztus 23-ra összehívott, megismételt rendkívüli Közgyűlésen a Felügyelő Bizottság, a mandátummal rendelkező megjelentekkel egyetértésben, a napirend fontosságát úgy ítélte meg, hogy annak megtárgyalása nagyobb létszám mellett lenne eredményes.

A Felügyelő Bizottság a kialakult helyzetet úgy értékelte, hogy a napirend tárgyalására a tagságot ismételten felhívja, mert a történtek akár a Szövetség folyamatos működését is veszélyeztethetik.

 

Ezért a Felügyelő Bizottság 2015. június 30-i határozata alapján, a Magyar Repülő Szövetség rendkívüli Közgyűlését a Magyar Repülő Szövetség Felügyelő Bizottsága az Alapszabály III. fejezet 2.3 bc pontja alapján

 

 

 1. október 04. 10:00 órára

 

összehívja.

Helyszín: Budaörsi repülőtér Körépület Aula

A rendkívüli Közgyűlés napirendje:

 1. A Fegyelmi Bizottság megállapításainak ismertetése, amelynek alapjául szolgál az Alelnökök tapasztalatai c. általuk közzétett, valamint a 2015. április 14-én megtartott közgyűlésen ismertetett elnöki válaszirat. (megtalálható a honlapon)
 2. A kialakult helyzet megvitatása, amelyben elsőként az érintettek adhatják elő véleményüket.
 3. A szabályos és demokratikus működés biztosításához szükséges döntések meghozatala, beleértve az esetleges személyi kérdéseket és az esetleges tisztújítást is.

Amennyiben a rendkívüli Közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, úgy azt változatlan helyszínen 2015. október 11-én 10:00 órakor megismételjük.

Az Alapszabály III. fejezet 2.5 pont értelmében a megismételt rendkívüli Közgyűlésen csak az eredetileg meghirdetett napirend tárgyalható, más tárgykörben érvényes határozat nem hozható. Felhívjuk a küldöttek figyelmét, hogy a megismételt rendkívüli Közgyűlés – a megjelent tagok (mandátumok) számára tekintet nélkül – az eredetileg meghatározott tárgykörben határozatképes.

A rendkívüli Közgyűlés, tekintettel a személyi ügyek tárgyalására ZÁRT, azon csak a mandátummal rendelkező küldöttek vehetnek részt. A rendkívüli Közgyűlésre a mandátumot a MRSZ tag egyesületei, illetve azok közgyűlése által felhatalmazott képviselői adják ki, az előzetesen egyeztetett, és visszaigazolt, 2015. július 06-ig teljesített, tagdíj befizetések alapján megállapított létszám keretek alapján, amelyet a Közgyűlés mandátumvizsgáló bizottsága vizsgál.

A rendkívüli Közgyűlési meghívó, a meghatalmazás minta olvasható a weboldalon is az MRSZ Info – Közgyűlés – Info menüpont alatt.

A meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 8 napon belül (2015. szeptember 03. 24:00-ig) a tagok és a Szövetség szervei a Felügyelő Bizottságtól a napirend kiegészítését kérhetik a kiegészítés indoklásával és a tárgyaláshoz szükséges valamennyi információ megadásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a Felügyelő Bizottság jogosult dönteni. Amennyiben a Felügyelő Bizottság a kiegészítési kérést elutasítja, a rendkívüli Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

Kérem, hogy aki még nem tette meg, hozza magával:

–    A küldő tagszervezet eredeti(!) bírósági bejegyzését

–    Alapszabályát

–    A képviselője (eredeti) aláírási címpéldányát (tanúsítványát).

Felhívom a figyelmet, hogy az olyan eredeti bejegyzések esetében, melyek 2010. december 31-nél régebbiek mellékelni kell az aktuális képviselő megválasztásáról készült jegyzőkönyvi kivonatot is!

Bár a fenti okmányokról helyben is tudunk másolatot készíteni, regisztrációt gyorsítandó kérem, hogy az eredeti okmányok mellett másolatot is hozzanak kézzel eredetiben ráírt „Az eredetivel megegyező hiteles másolat. 2015. október 03.” felirattal!

 

Budapest, 2015. augusztus 26.

Hidas Sándor

elnök

MRSZ Felügyelő Bizottság

 

Melléklet:  Felügyelő Bizottság 2015. június 30-i határozata:

Tisztelt Elnökség!

A Felügyelő Bizottság a MRSZ Alapszabálya III. fejezet 2.3.bc pontja alkalmazásával, a Felügyelő Bizottság határozata, valamint a Fegyelmi Bizottság írásos jelentése alapján kéri az Elnökséget, hogy a jelen levél kézhezvételétől számított 30 napon belül hívja össze a rendkívüli közgyűlést.

A Felügyelő Bizottság arra az álláspontra helyezkedett, hogy az alelnököknek a tagság, de a széles közvélemény által is megismert tevékenysége alkalmas lehet arra, hogy a MRSZ működését, a közhasznúsági minősítésből adódó közfeladatok teljesítését veszélyeztethesse.

Mindezek okán szükségesnek tartja, hogy az országos sportági szakszövetség legfőbb fóruma, a közgyűlés tárgyalja meg a kialakult helyzetet, és hozzon döntést abban a tekintetben, hogy az alelnökök tevékenysége, magatartása sérti-e a MRSZ Alapszabályát, veszélyezteti-e a MRSZ működését. A közgyűlés célja, hogy a tagság dönthessen abban a kérdéskörben, hogy a választott tisztségviselői megsértették-e a feladataik ellátásának szabályait, tevékenységük összeegyeztethető-e azzal, hogy feladatuk az elnök segítői feladatkör, és amennyiben szükséges a társadalmi szervezet legfőbb fóruma hozzon megfelelő döntést, a hasonló esetek megelőzésére, a demokratikus működés biztosítására.

Előzmények:

A MRSZ Fegyelmi Bizottsága 2015. június 24-én megküldte a Felügyelő Bizottságnak a MRSZ alelnö keivel szemben folytatott fegyelmi vizsgálat anyagát és az üggyel kapcsolatos határozatait.

A Felügyelő Bizottság 2015. június 30-án tartott ülésén megtárgyalta az anyagot és a FB megállapításai valamint a 2015. április 19-i közgyűlésen elhangzott kritikák, valamint a közgyűlésen az alelnökök iránt megnyilvánuló negatív hangulat alapján úgy ítélte meg, hogy az alelnökök magatartásukkal folyamatosan veszélyeztetik a Szövetség szabályos és szükséges működését, tevékenységükkel megsértik a feladataik ellátásának szabályait.

A fentiek miatt a Felügyelő Bizottság szükségesnek tartja a rendkívüli közgyűlés összehívását és egyhangú szavazással hozott határozatában rögzítette, hogy felkéri az Elnökséget a rendkívüli közgyűlés összehívására, azzal a céllal, hogy a Közgyűlés ítélje meg a kialakult helyzetet, vonja le a megfelelő következtetéseket, és hozza meg azokat a döntéseket, amelyeket a zavartalan működés helyreállítása és biztosítása érdekében szükségesnek tart.

A Felügyelő Bizottság a rendkívüli közgyűlés napirendi pontjainak a következőket javasolja:

 1. A Fegyelmi Bizottság megállapításainak ismertetése, amelynek alapjául szolgál az Alelnökök tapasztalatai c. általuk közzétett, valamint a 2015.április 14-én megtartott közgyűlésen ismertetett elnöki válaszirat. (megtalálható a honlapon)
 2. A kialakult helyzet megvitatása, amelyben elsőként az érintettek adhatják elő véleményüket.
 3. A szabályos és demokratikus működés biztosításához szükséges döntések meghozatala, beleértve az esetleges személyi kérdéseket és az esetleges tisztújítást is.

Kérem a tisztelt Elnökséget, hogy a rendkívüli közgyűlés összehívása érdekében haladéktalanul intézkedni szíveskedjen.

Budapest, 2015. július 05.

Tisztelettel

Hidas Sándor

FELB elnök

Tóth Ferenc ismét vitorlázó műrepülő világbajnok!

2015-08-18 Posted by FLF vezető

VITORLÁZÓ MŰREPÜLÉS: ÚJRA VAN MAGYAR VB ARANY!
A Csehországban rendezett vitorlázó műrepülő világbajnokságon
Tóth Feri újra megszerezte az összetett aranyérmet! Gratulálunk eredményéhez, büszkék vagyunk Ferire!

A gratuláció a magyar csapat többi tagját is megilleti, mert a
felkészülési nehézségek ellenére derekasan helytálltak! Szilágyi János
az igen előkelő 13. helyezést érte el és az Advanced csapat (Józsa
Dávid, Hoós Miklós és Czitán Dani) eredménye is bizakodásra ad okot a
jövő évben idehaza megrendezésre kerülő VB szerepléshez!

Rehus Csaba cikke alapján

Balogh György

Közgyűlési meghívó és mandátumlista

2015-07-27 Posted by fotitkar

Tisztelt Tagság!

A Közgyűlési meghívó és a mandátumlista a következő oldalon található:

http://aeroclub.hu/new/az-mrsz-rol/kozgyules-info/kozgyulesi-meghivok/

Gyászjelentés

2015-07-15 Posted by fotitkar

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Notheisz Antal, a Notheisz Balloon cég alapítója 2015. július 9.-én elhunyt.

Toncsi bácsitól végső búcsút veszünk 2015. július 23-án 15.00 órakor a  Komló-i köztemetőben (7300 Komló, temetői út).

 
NT

Homebriefing: biztonságosabban repülhetnek a kisgépek

2015-07-13 Posted by fotitkar

Elérhető a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat új, ingyenes web alapú szolgáltatása, amellyel a kisgépes pilóták az eddiginél gyorsabban és egyszerűbben fel tudnak készülni repülésük biztonságos végrehajtására. A Homebriefing rendszer abban segíti a pilótákat, hogy bárhonnan benyújthassák repülési terveiket a HungaroControl Repüléstájékoztató Szolgálatának a 2900 méter (9500 láb) alatti légtérre. A honlapon egy helyen megtalálhatók az ehhez szükséges legfontosabb, folyamatosan frissülő légiforgalmi és meteorológiai információk is. A rendszer használatával növekedhet a repülésbiztonság és a hazai forgalomszervezés biztonsága a nem ellenőrzött légtérben, elkerülhetővé válhatnak a légtérsértések, valamint egy esetleges baleset esetén könnyebb a kutató-mentő szolgálat munkája is.

A nem ellenőrzött légtérben, a VFR (látvarepülési) szabályok szerint végrehajtott repülésekre nem kötelező repülési tervet benyújtani, így napjainkban a pilóták mindössze 60-70 százaléka él ezzel a lehetőséggel. A benyújtott repülési terv segíti a pilóták és a HungaroControl Repüléstájékoztató Szolgálatának (FIC) munkatársai közötti kommunikációt, amivel növelhető a repülésbiztonság.

A Homebriefing rendszer segítségével a pilóták elkészíthetik és elküldhetik repülési terveiket a légiforgalmi szolgálathoz. A korábban leadott repülési terveket a rendszer rögzíti, a tervek visszakereshetők és újra felhasználhatók. További segítséget jelentenek az ais.hungarocontrol.hu weboldalon egy helyen megtalálható, folyamatosan frissülő légiforgalmi és meteorológiai információk. Így javul a pilóták és az irányítás közötti információáramlás, amivel növelhető a hazai forgalomszervezés biztonsága a nem ellenőrzött légtérben. A rendszer használata elősegíti a bajba jutott légi járművek felkutatását.

A Homebriefing ingyenes regisztráció után könnyen elérhető bármilyen internetes böngészővel ellátott eszközről. A korszerű, egyszerűen kezelhető, felhasználóbarát online felület mostantól fokozatosan felváltja a már elavult, jelenleg használatos faxos-telefonos rendszert.

A Homebriefing rendszert a HungaroControl megbízásából a Frequentis AG osztrák cég mérnökei fejlesztették ki a nemzetközi trendeknek és az EUROCONTROL tagországokban érvényes, ún. Local Single Sky Implementation Programme-ban (LSSIP) meghatározott előírásoknak megfelelően. A szolgáltatást a HungaroControl repüléstájékoztató szolgálatának szakemberei működtetik.

A Homebriefing rendszert bemutató kisfilm itt tekinthető meg.

Beszámoló a 2015-ös Sirály Kupa vitorlázó sárkányrepülő versenyről

2015-07-13 Posted by fotitkar

Ebben az évben ez a verseny a jövő évi Európa Bajnokságra való felkészülés egyik eleme is volt, hiszen a teljes hazai sárkányrepülő válogatott keret megjelent, és a tervezett 3 napon versenyezve komoly teljesítményeket repültek.

A hazai sárkányrepülés 45 versenyre jogosult pilótájából 13-an voltak jelen, az aktuális rangsor első 11 versenyzőjéből csak az Ausztráliában élő Bertók Attila,  sérülésével bajlódó Szász Péter és más irányú elfoglaltsága miatt Borbély Tibor hiányzott. Ilyen nívós mezőny hazai versenyen évek óta nem volt. Köszönhető ez a verseny támogatóinak, a Sirály Kupákat hagyományosan támogató SZEBETON-nak, az MRSz Siklórepülő Szakbizottságának, a Sárkányrepülésért Alapítványnak és a rendező egyesület az ASE támogatásának. A 3 nap során a vontatások így nem jelentettek anyagi terhet a pilótáknak, és a versenyt külön nevezési díj nélkül tudtuk megrendezni.

Hagyományosan olcsó és nívós helyszínt biztosított a Balatonfőkajári Repülőtér, ahol szokásos módon együtt repülhettek versenyzőink a Sirály Kupa UL bajnokság versenyzőivel. Vörös Gyula a repülőtér vezetője minden évben meghívja a motor nélküli testvér szakágat erre a versenyre már több, mint 20 éve.

A versenyzők és hozzátartozóik szállása a Club Aliga kempingjében hangulatos sátortáborozás mellett volt biztosítva a vízparton.

Idén az időjárás is kegyeibe fogadott minket, és a versenyen 3 vontatógép segítette a startokat, Komáromi Gabival, Barna Zsolttal (Zümi) és Kerekes Lászlóval  (Guriga) a nyergükben.

A távokról beszéljenek az eredmények, a hangulatról a képek.

A verseny elszámolása a szponzorok, a résztvevők és a jövőbeni résztvevők számára nyílt, reméljük jövőre is hasonló rendezést tudunk biztosítani!

Eredmények és képek:
https://sarkanyozas.wordpress.com/2015/07/07/siraly-kupa-eredmenyek/

18. FAI Vitorlázórepülő Európa-bajnokság

2015-07-10 Posted by fotitkar

Vasárnap, 2015. július 12.-én, nagyszabású repülőnap keretében, elkezdődik a 18. FAI Vitorlázórepülő Európa-bajnokság Öcsényben.

A rendevzény pontos programját a csatolt dokumentumok tartalmazzák.

18. FAI Vitorlázórepülő Európa-bajnokság Programfüzet

Ocseny_plakat_A5 Ocseny_plakat

Elnökségi ülés elnapolása

2015-07-06 Posted by fotitkar

Tisztelt Tagság!

Alelnök urak távolléte miatt, a holnapra (2015. július 7.) meghirdetett Elnökségi ülés elmarad.

Elnökségi ülés 2015. 07. 07.

2015-07-01 Posted by fotitkar

Tisztelt Elnökség és Meghívottak!

A Magyar Repülő Szövetség Elnökségének elfogadott munkaterve alapján összehívom az elnökségi ülését:

2015. július 07, 14:30 Budaörs, körépület 2. emeleti tárgyaló

Napirend:

 1. MRSZ Rendezvények hangosítása (Mészáros Zoltán Alelnök)
 2. Alapszabály módosító javaslatok (Mészáros Zoltán Alelnök)
 3. Igazolási, átigazolási és versenyengedély szabályzat tárgyalása (Mészáros Zoltán Alelnök)
 4. Beszámoló: Hőlégballon EB, Vitorlázórepülő EB (Alelnökök, gazdasági vezető)
 5. Ügyészségi levél tárgyalása, szükséges intézkedések, alelnöki beszámoló (Alelnökök)
 6. Elismerések (Főtitkár)
 7. Rendezvények (Főtitkár)
 8. Gazdasági beszámoló 2015 I. félév (Gazdasági Vezető)
 9. Főtitkári beszámoló 2015. I. félév (Főtitkár)
 10. Elnöki beszámoló (Elnök)
 11. napirend a FB levelének tárgyalása és esetleges rendkívüli Közgyűlés összehívása? (FB elnök)
 12. Edzők kinevezése: siklóernyősök és műrepülők (szakbizottság vezetők)

 

üdvözlettel

Mészáros László

elnök

Tájékoztató a Budaörsi Repülőtér működési rendjéről a Red Bull Air Race időtartamára

2015-06-22 Posted by fotitkar

 

A Red Bull Air Race-re való tekintettel a következő átmeneti változások lépnek életbe a Budaörsi Repülőtér területén:

2015. június 22-én megkezdődik a terület rendezése, amely érinti a körépület előtti térséget és hangár keleti fele előtti részt. Kordonok kerülnek kihelyezésre, megkezdődik a mobil hangárok kiépítése. Ezért kérünk mindenkit, aki teheti a repülőtér nyugati végéről közelítse meg a hangárt.

Várhatóan 2015. június 30-án érkeznek a versenygépek, melyek a kijelölt, bekerített területen kerülnek elhelyezésre.

Az ezt követő időszakban több tesztrepülésre kerül sor, részben a repülőtérre megkért eseti légtérben, részben a versenypálya (Duna) fölött.

Ez úton tájékoztatunk mindenkit, hogy a rendezvény időtartamára a Budaörsi Repülőtér nem zár be, a folyamatos működést továbbra is biztosítjuk. 2015. június 30. és július 5. között bizonyos időszakokban a Red Bull gépek prioritást élveznek a le- és felszállásban, ezért kérünk minden érintettet, hogy a tervezett repülése előtt tájékozódjon a toronyban dolgozó munkatársaktól a +36207779104 vagy a +36012499826 telefonszámon.

Figyelembe véve, hogy július 4-5 a hivatalos versenynapok, ezeken a napokon a pilótáknak nagyobb várakozási idővel érdemes számolni.

Továbbá mivel a rendezvény során a hangár keleti felét is igénybe veszik a szervezők, bizonyos, hagyományosan itt tárolt repülőgépek más helyszínen lesznek tárolva. A repülőgépek tárolásával kapcsolatos kérdésekben Vályi Csongor repülőtérvezetőnél szükséges érdeklődni a +36207779123 telefonszámon.

2015. július 6-án megkezdődik a felépítmények visszabontása, folytatódik a Budaörsi Repülőtér zavartalan működése.

Az okozott kellemetlenségekért szíves megértésüket kérjük.

Vizaknai Erzsébet

főtitkár

Magyar Repülő Szövetség